31 jul 2015 16:00

03 aug 2015 09:46

Stort renoveringsbehov av Göta kanal

Omfattande insatser

Göta kanal är i stort behov av renovering. Ett omfattande arbete har inletts för att behålla sin status som levande besöksmål.

AB Göta kanalbolag tog under hösten 2014 initiativ till en förstudie med syfte att identifiera vilka insatser som krävs för kanalens drift, att fortsätta vara ett levande besöksmål och att bevara ett kulturarv. Förstudien har resulterat i en omfattande slutrapport.

– Vi har kommit till en punkt som kräver större insatser för att säkra Göta kanal för framtiden. Bland annat kommer den nya dammsäkerhetslagen ställa ökade krav, säger Anders Donlau, VD för AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Betydande insats

En förutsättning för att besöksmålet Göta kanal ska kunna fortsätta att utvecklas, är en väl fungerande kanal med båttrafik.

– Det är ett historiskt beslut som nu behöver fattas. Inte sedan kanalen byggdes har ett så stort projekt initierats avseende kanalanläggningen. Vi kallar projektet Göta kanal nästa 200 år och vi känner stor stolthet över att ta detta ansvar, menar Anders Donlau.

AB Göta kanalbolag tog under hösten 2014 initiativ till en förstudie med syfte att identifiera vilka insatser som krävs för kanalens drift, att fortsätta vara ett levande besöksmål och att bevara ett kulturarv. Förstudien har resulterat i en omfattande slutrapport.

– Vi har kommit till en punkt som kräver större insatser för att säkra Göta kanal för framtiden. Bland annat kommer den nya dammsäkerhetslagen ställa ökade krav, säger Anders Donlau, VD för AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Betydande insats

En förutsättning för att besöksmålet Göta kanal ska kunna fortsätta att utvecklas, är en väl fungerande kanal med båttrafik.

– Det är ett historiskt beslut som nu behöver fattas. Inte sedan kanalen byggdes har ett så stort projekt initierats avseende kanalanläggningen. Vi kallar projektet Göta kanal nästa 200 år och vi känner stor stolthet över att ta detta ansvar, menar Anders Donlau.

  • Frans Nilsson