04 aug 2015 09:30

04 aug 2015 09:36

Hundar tillåtna på badplatser

Inget förbud mot hundbad

Det finns inget förbud mot hundbad i Karlsborgs kommun. Däremot skall de hållas kopplade på offentlig plats vilket även innefattar vissa badställen.

I Karlsborgs kommun finns det inget förbud mot hundbad. I de lokala ordningsföreskrifterna, fastställda av kommunfullmäktige står endast angivet att hundar skall vara kopplade på offentlig plats, vilket innefattar följande badställen: Djäknasundet, Granvik, Vättersvallen, Hammaren, Skarven, Gula villan och FJS- lägret i Karlsborg, Kyrksjön och hamnen vid Bottensjön i Mölltorp och Billströmmen i Forsvik. Småbåtshamnarna vid Södra Skogen i Karlsborg, Dammsjön i Forsvik och Granviks hamn. Göta kanal med kajer mellan sjöarna Vättern och Bottensjön i Karlsborg och mellan Bottensjön och Viken i Forsvik.

Försiktighet

Undantag i ordningsföreskrifterna gäller gentemot ledarhund för synskadad eller polishund i tjänst. Hundägare uppmanas enligt Miljösamverkan Östra Skaraborg att visa hänsyn med tanke på eventuell allergi och rädsla hos omgivning. Även i vattnet skall hunden hållas under uppsikt. Att låta hästar eller kossor bada på samma plats som människor anses inte lämpligt.

I Karlsborgs kommun finns det inget förbud mot hundbad. I de lokala ordningsföreskrifterna, fastställda av kommunfullmäktige står endast angivet att hundar skall vara kopplade på offentlig plats, vilket innefattar följande badställen: Djäknasundet, Granvik, Vättersvallen, Hammaren, Skarven, Gula villan och FJS- lägret i Karlsborg, Kyrksjön och hamnen vid Bottensjön i Mölltorp och Billströmmen i Forsvik. Småbåtshamnarna vid Södra Skogen i Karlsborg, Dammsjön i Forsvik och Granviks hamn. Göta kanal med kajer mellan sjöarna Vättern och Bottensjön i Karlsborg och mellan Bottensjön och Viken i Forsvik.

Försiktighet

Undantag i ordningsföreskrifterna gäller gentemot ledarhund för synskadad eller polishund i tjänst. Hundägare uppmanas enligt Miljösamverkan Östra Skaraborg att visa hänsyn med tanke på eventuell allergi och rädsla hos omgivning. Även i vattnet skall hunden hållas under uppsikt. Att låta hästar eller kossor bada på samma plats som människor anses inte lämpligt.

  • Frans Nilsson