11 aug 2015 09:21

11 aug 2015 09:21

Klättrar uppåt

RANKING: Miljökommun

Karlsborgs kommun klättrar från plats 211 till 185 bland Sveriges miljökommuner

Det enligt tidningen Miljöaktuellt som presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete för sjunde gången.

– Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Rankingen baseras på Miljöaktuellts enkät som bland annat mäter om kommunerna har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen och ställer krav på minskning av växthusgaser som motsvarar det nationella klimatmålet för 2020 och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen”, Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Sveriges bästa miljökommun 2015 är Örebro, följd av Lomma och Göteborg.

Det enligt tidningen Miljöaktuellt som presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete för sjunde gången.

– Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Rankingen baseras på Miljöaktuellts enkät som bland annat mäter om kommunerna har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen och ställer krav på minskning av växthusgaser som motsvarar det nationella klimatmålet för 2020 och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen”, Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Sveriges bästa miljökommun 2015 är Örebro, följd av Lomma och Göteborg.