19 aug 2015 16:20

19 aug 2015 16:20

Över 600 elever

SKOLSTART: Grundskolan

664 elever börjar nu skolan i Karlsborgs kommun.

30 elever börjar förskoleklassen på Strandskolan, 15 på Mölltorpsskolan och 20 nyblivna elever på Friskolan i Forsvik.

Totalt börjar 664 elever varav 223 av dem ska gå på Strandskolan, 144 på Mölltorpskolan, 188 på Carl Johanskolan och 99 på Forsviks Friskola.

Strandskolan har i år parallellklasser i både förskoleklass, årskurs ett, tre och fyra. Där har man nu fått göra om IT-salen till ett klassrum för att få plats med alla elever.

74 elever går sitt sista år i grundskolan och 63 elever börjar årskurs sju. I den internationella klassen går i dagsläget 16 elever på Carl Johanskolan och 13 på Strandskolan.

30 elever börjar förskoleklassen på Strandskolan, 15 på Mölltorpsskolan och 20 nyblivna elever på Friskolan i Forsvik.

Totalt börjar 664 elever varav 223 av dem ska gå på Strandskolan, 144 på Mölltorpskolan, 188 på Carl Johanskolan och 99 på Forsviks Friskola.

Strandskolan har i år parallellklasser i både förskoleklass, årskurs ett, tre och fyra. Där har man nu fått göra om IT-salen till ett klassrum för att få plats med alla elever.

74 elever går sitt sista år i grundskolan och 63 elever börjar årskurs sju. I den internationella klassen går i dagsläget 16 elever på Carl Johanskolan och 13 på Strandskolan.

  • Anneli Malm