20 aug 2015 14:30

20 aug 2015 14:30

Minskat förbud

BESLUT

Närboende har klagat över störande fläktar i industriområdet. I januari 2015 beslutade Mös att företaget det gäller inte får använda fläktar som för partiklar till cyklonerna mellan klockan 22.00 och 07.00

Företaget har vidtagit åtgärder för att begränsa bullret och överklagade Mös beslut till länsstyrelsen. De yrkade bland annat på att förbudet att använda fläktarna upphör 06.00. Länsstyrelsen går på företagets sida och beslutar att fläktförbudet gäller mellan 22-06, de avslår deras överklagan i övrigt.

Närboende har klagat över störande fläktar i industriområdet. I januari 2015 beslutade Mös att företaget det gäller inte får använda fläktar som för partiklar till cyklonerna mellan klockan 22.00 och 07.00

Företaget har vidtagit åtgärder för att begränsa bullret och överklagade Mös beslut till länsstyrelsen. De yrkade bland annat på att förbudet att använda fläktarna upphör 06.00. Länsstyrelsen går på företagets sida och beslutar att fläktförbudet gäller mellan 22-06, de avslår deras överklagan i övrigt.