24 aug 2015 17:01

24 aug 2015 17:03

3 500 militärer deltar i stor övning

Pågår i hela veckan

Under måndagen inleddes den stora militärövningen Arméövning 15. I Karlsborg är det främst flygverksamhet och transporter på vägarna som kommer att märkas under veckan.

– Syftet med övningen är att armén ska öva olika förmågor i ett större sammanhang där en brigadstab leder, berättar Michael Jiveborn som är ställföreträdande regementschef på K 3.

Det är förband från Boden i norr till Revingehed i söder som deltar och som inledningsvis kommer att transportera sig till områdena och samöva. Från helgen och fram till måndag, tisdag nästa vecka kommer de att öva anfall mot en fiktiv motståndare på ömse sidor om Vättern.

Ringa stridsaktivitet

Övningen kommer i huvudsak att ske i Skövde, Tidaholm och Kvarn för att täcka både östra och västra sidan om Vättern men det kommer även att ske aktiviteter i Karlsborgsområdet.

– Det kommer att vara mycket ringa stridsaktivitet omkring Karlsborg och övningar med ammunition kommer att vara begränsat på kvällar och nätter. I Karlsborg kommer vi att ha verksamhet på Kråk, flottiljområdet, Hammarnäset, Perstorp och på Vaberget. Det är inga planerade övningar inne i Karlsborg, Mölltorp eller Forsvik utan övningarna kommer att ske på våra ordinarie övningsplatser.

Från K 3 deltar 7 bataljonen och de kommer i början av veckan att sammanstråla med sin halva från Livgardet och öva på Kråk. Under hela övningstiden kommer det att vara en del flygverksamhet både med helikoptrar och mindre inhyrda flygplan.

– De kommer att flyga främst på dagen men det blir även en del på kvällar och nattetid.

Störningar i trafiken

Under onsdagen ska förbanden marschera från Karlsborg, via Askersund och till Kvarn. Nästa tisdag eftermiddag ska de transportera sig tillbaka från Kvarn.

– Det kommer att bli en del fordonstrafik längs med 49:an från Skövde, Karlsborg och mot Askersund och tillviss del även 195:an. När marscherna sker kommer det att uppstå lägre hastigheter och jag hoppas folk tar det lite med ro. Vi kommer ha militärpolis och trafikvarnare ute.

Många inblandade

Uppåt 3 500 soldater och officerare deltar totalt i övningen och i Karlsborg kan det handla om 800-1000 personer. Inblandade i övningen är förmågor av olika slag som ingenjörsförband, logistikförband, helikopterförband, stridsbataljon, logistikbataljon, militärpolis, hemvärnet och CBRN som detekterar kemiska och biologiska kärnvapenanfall.

– Vi tycker att det är positivt att vi får möjlighet att genomföra den här typen av övningar. Det är bra för våra förband på K 3 att öva inom brigadsram och träna i nationella uppgifter.

Övningen kommer att pågå fram till tisdag nästa vecka.

– Syftet med övningen är att armén ska öva olika förmågor i ett större sammanhang där en brigadstab leder, berättar Michael Jiveborn som är ställföreträdande regementschef på K 3.

Det är förband från Boden i norr till Revingehed i söder som deltar och som inledningsvis kommer att transportera sig till områdena och samöva. Från helgen och fram till måndag, tisdag nästa vecka kommer de att öva anfall mot en fiktiv motståndare på ömse sidor om Vättern.

Ringa stridsaktivitet

Övningen kommer i huvudsak att ske i Skövde, Tidaholm och Kvarn för att täcka både östra och västra sidan om Vättern men det kommer även att ske aktiviteter i Karlsborgsområdet.

– Det kommer att vara mycket ringa stridsaktivitet omkring Karlsborg och övningar med ammunition kommer att vara begränsat på kvällar och nätter. I Karlsborg kommer vi att ha verksamhet på Kråk, flottiljområdet, Hammarnäset, Perstorp och på Vaberget. Det är inga planerade övningar inne i Karlsborg, Mölltorp eller Forsvik utan övningarna kommer att ske på våra ordinarie övningsplatser.

Från K 3 deltar 7 bataljonen och de kommer i början av veckan att sammanstråla med sin halva från Livgardet och öva på Kråk. Under hela övningstiden kommer det att vara en del flygverksamhet både med helikoptrar och mindre inhyrda flygplan.

– De kommer att flyga främst på dagen men det blir även en del på kvällar och nattetid.

Störningar i trafiken

Under onsdagen ska förbanden marschera från Karlsborg, via Askersund och till Kvarn. Nästa tisdag eftermiddag ska de transportera sig tillbaka från Kvarn.

– Det kommer att bli en del fordonstrafik längs med 49:an från Skövde, Karlsborg och mot Askersund och tillviss del även 195:an. När marscherna sker kommer det att uppstå lägre hastigheter och jag hoppas folk tar det lite med ro. Vi kommer ha militärpolis och trafikvarnare ute.

Många inblandade

Uppåt 3 500 soldater och officerare deltar totalt i övningen och i Karlsborg kan det handla om 800-1000 personer. Inblandade i övningen är förmågor av olika slag som ingenjörsförband, logistikförband, helikopterförband, stridsbataljon, logistikbataljon, militärpolis, hemvärnet och CBRN som detekterar kemiska och biologiska kärnvapenanfall.

– Vi tycker att det är positivt att vi får möjlighet att genomföra den här typen av övningar. Det är bra för våra förband på K 3 att öva inom brigadsram och träna i nationella uppgifter.

Övningen kommer att pågå fram till tisdag nästa vecka.

  • Anneli Malm