25 aug 2015 21:39

25 aug 2015 21:39

Spännande klippgrotta i Tiveden

När inlandsisen lämnade Norden och drog sig mot norr, lämnade den mäkliga spår i landskapet, bland annat i form av stenar och klippblock av jätteformat.

I Tiveden, särskilt i Tivedens Nationalpark finns många av dessa jätteblock som i några fall bildat klippgrottor av jätteformat.

En sådan klippgrotta är belägen ett antal kilometer norr om Boviken vid Vättern, klippgrottan som kallas Taksten har en intressant historia.

Många inbyggare

När naturen blev brukbar befolkades Tiveden av torpare, kolare och bergsmänniskor.

Vid Igelbäcken byggdes masugn redan 1696 där man framställde tackjärn. I masugnsprocessen ingick malm, träkol och kalksten samt kvarts och fältspat. Det är i samband med brytningen och transporten av kvarts och fältspat som historien om klippgrottan Taksten finns dokumenterad.

– Till gruvan väster om Taksten åkte man med oxar och foror för att hämta ingredienserna i masugnsprocessen. Man till och med byggde väg i bergspassen för att ta sig fram med oxarna, väg som ännu i dag finns kvar, berättar Lars Erik Svärd, som har sina rötter i Tiveden.

Lång färdväg

– Vägen till gruvan var lång och när fororna var lastade behövde både oxar och manskap vila inför återfärden till Igelbäcken. Då var den stora klippgrottan en lämplig viloplats för körarna, som gjorde upp eld inne i grottan och tog siesta till morgonen. Så där särskilt bekvämt var det säkert inte, men undersidan av klippan bär fortfarande spår av eldstaden. Detta för att hålla värme till folket, då de flesta transporterna skedde i snöföre, enligt Lars Erik Svärd.

För den som önskar se en intressant klippgrotta och ta del av historiens vingslag, finns grottan någonstans i Tivedens Nationalpark.

I Tiveden, särskilt i Tivedens Nationalpark finns många av dessa jätteblock som i några fall bildat klippgrottor av jätteformat.

En sådan klippgrotta är belägen ett antal kilometer norr om Boviken vid Vättern, klippgrottan som kallas Taksten har en intressant historia.

Många inbyggare

När naturen blev brukbar befolkades Tiveden av torpare, kolare och bergsmänniskor.

Vid Igelbäcken byggdes masugn redan 1696 där man framställde tackjärn. I masugnsprocessen ingick malm, träkol och kalksten samt kvarts och fältspat. Det är i samband med brytningen och transporten av kvarts och fältspat som historien om klippgrottan Taksten finns dokumenterad.

– Till gruvan väster om Taksten åkte man med oxar och foror för att hämta ingredienserna i masugnsprocessen. Man till och med byggde väg i bergspassen för att ta sig fram med oxarna, väg som ännu i dag finns kvar, berättar Lars Erik Svärd, som har sina rötter i Tiveden.

Lång färdväg

– Vägen till gruvan var lång och när fororna var lastade behövde både oxar och manskap vila inför återfärden till Igelbäcken. Då var den stora klippgrottan en lämplig viloplats för körarna, som gjorde upp eld inne i grottan och tog siesta till morgonen. Så där särskilt bekvämt var det säkert inte, men undersidan av klippan bär fortfarande spår av eldstaden. Detta för att hålla värme till folket, då de flesta transporterna skedde i snöföre, enligt Lars Erik Svärd.

För den som önskar se en intressant klippgrotta och ta del av historiens vingslag, finns grottan någonstans i Tivedens Nationalpark.