26 aug 2015 13:46

26 aug 2015 13:46

Barnärenden ska granskas

IVO: Riktar kritik

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ett ärende som rör barn och familj i Karlsborgs kommun och funnit brister. Nu ska IVO granska handläggningen.

Klagomål mot Socialtjänsten i Karlsborg avseende ett barn- och familjeärende har lämnats till IVO. Bland annat handlar det om socialtjänstens handläggande samt bemötande.

Riktar kritik

IVO granskade ärendet och riktar kritik mot att det är en brist att handläggningen blivit fördröjd på grund av hög arbetsbelastning och att beviljade insatser inte kunnat fullföljas på grund av svårigheter att hitta en ersättare.

De anser även bland annat att det är anmärkningsvärt att nämnden har gjort två olika bedömningar av behovet av stöd och insatser då det inte framgår vad som har förändrats.

Granska närmare

IVO kommer under 2015 att granska nämndens handläggning av ärenden rörande barn. De skriver:

Vidtagna åtgärder utifrån konstaterande brister i detta beslut kommer då att följas upp.

Klagomål mot Socialtjänsten i Karlsborg avseende ett barn- och familjeärende har lämnats till IVO. Bland annat handlar det om socialtjänstens handläggande samt bemötande.

Riktar kritik

IVO granskade ärendet och riktar kritik mot att det är en brist att handläggningen blivit fördröjd på grund av hög arbetsbelastning och att beviljade insatser inte kunnat fullföljas på grund av svårigheter att hitta en ersättare.

De anser även bland annat att det är anmärkningsvärt att nämnden har gjort två olika bedömningar av behovet av stöd och insatser då det inte framgår vad som har förändrats.

Granska närmare

IVO kommer under 2015 att granska nämndens handläggning av ärenden rörande barn. De skriver:

Vidtagna åtgärder utifrån konstaterande brister i detta beslut kommer då att följas upp.

  • Anneli Malm