27 aug 2015 13:17

27 aug 2015 13:34

"Inte mer än bryggan i Granvik"

I veckan har kultur- och fritidsnämnden haft uppe ärendet om ett nytt ridstall i Mölltorp.

Nämnden beslutade att förorda ett beslut om att uppföra ett nytt stall.

– Vi var helt eniga i nämnden att gå vidare och ska vi göra något ska vi göra det nu, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S).

– Det förslaget som är lagt är att försöka lösa en ny stallbyggnad. De har en stor ungdomsverksamhet och sysselsätter oerhört många flickor och det är inte en oviktig verksamhet. De vill även utveckla verksamheten för funktionshindrade vilket är intressant. Förvaltningen och föreningen har nu tagit fram ett bra underlag som vi lämnar vidare till kommunstyrelsen.

Jobbat för

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist har varit mycket involverad i att ta fram prospektet.

– Jag tycker att ridskoleverksamheten är viktigt i en kommun där vi ska ha jämlika fritidsförutsättningar för pojkar och flickor, säger han.

I dag äger kommunen fastigheten men det är föreningen som har ansvar för underhållet.

– Det är inte jämlikt när de har ansvar för en anläggning som egentligen är kommunens. Det är kommunen som ska äga och stå för det löpande underhållet och föreningen betala hyra precis som fotbollen och handbollen betalar hyra för sina lokaler. Jag tror att det är gynnsamt för kommuner som visar att de satsar på ett brett utbud av fritidsverksamheter.

Runt 7 miljoner

Tanken är att söka bidrag för nybyggnationen men där kommunen går in och är medfinansiär.

– Kostnaden för stallet kan hamna uppåt sex miljoner kronor lite plus eller minus vad man väljer att man vill ha för inredning. Sedan får vi se hur stor procentdel vi kan få bidrag för. Det här är inte en så stor kostnad för en kommunbudget, stallet kostar inte mer är bryggan i Granvik.

Nämnden beslutade att förorda ett beslut om att uppföra ett nytt stall.

– Vi var helt eniga i nämnden att gå vidare och ska vi göra något ska vi göra det nu, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S).

– Det förslaget som är lagt är att försöka lösa en ny stallbyggnad. De har en stor ungdomsverksamhet och sysselsätter oerhört många flickor och det är inte en oviktig verksamhet. De vill även utveckla verksamheten för funktionshindrade vilket är intressant. Förvaltningen och föreningen har nu tagit fram ett bra underlag som vi lämnar vidare till kommunstyrelsen.

Jobbat för

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist har varit mycket involverad i att ta fram prospektet.

– Jag tycker att ridskoleverksamheten är viktigt i en kommun där vi ska ha jämlika fritidsförutsättningar för pojkar och flickor, säger han.

I dag äger kommunen fastigheten men det är föreningen som har ansvar för underhållet.

– Det är inte jämlikt när de har ansvar för en anläggning som egentligen är kommunens. Det är kommunen som ska äga och stå för det löpande underhållet och föreningen betala hyra precis som fotbollen och handbollen betalar hyra för sina lokaler. Jag tror att det är gynnsamt för kommuner som visar att de satsar på ett brett utbud av fritidsverksamheter.

Runt 7 miljoner

Tanken är att söka bidrag för nybyggnationen men där kommunen går in och är medfinansiär.

– Kostnaden för stallet kan hamna uppåt sex miljoner kronor lite plus eller minus vad man väljer att man vill ha för inredning. Sedan får vi se hur stor procentdel vi kan få bidrag för. Det här är inte en så stor kostnad för en kommunbudget, stallet kostar inte mer är bryggan i Granvik.

  • Anneli Malm