27 aug 2015 13:31

27 aug 2015 13:32

Möjliga bidragsgivare

För hjälp till nybyggnationen av ett nytt stall finns möjligheter att söka pengar från Idrottslyftet där Riksidrottsförbundet kan ge ett anläggningsstöd för nya aktivitets- och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

De kan även söka Jordbruksverkets stöd inom landsbygdsprogrammet som också ger stöd för idrotts- och fritidsanläggningar för att stärka landsbygdens attraktionskraft.

De planerar även söka stöd från Allmänna arvsfondens lokalstöd för nyskapande på orten.

De kan även söka Jordbruksverkets stöd inom landsbygdsprogrammet som också ger stöd för idrotts- och fritidsanläggningar för att stärka landsbygdens attraktionskraft.

De planerar även söka stöd från Allmänna arvsfondens lokalstöd för nyskapande på orten.