27 aug 2015 13:17

27 aug 2015 13:32

Stallet är inte godkänt för ridskoleverksamhet

Mölltorps ridsällskap är i akutbehov av ett nytt stall. Annars måste verksamheten läggas ned. Nu arbetar de för en lösning.

– Hela ridskolans verksamhet äventyras för vi har inga godkända stall. Vi har gått på dispens sedan 1990-talet. Får vi inte ordning på det slutar vi verksamheten 2017 för vi kan inte fortsätta under de premisser vi har i dag. Det är farligt i stallet, säger Maria Stohlbin, ordförande i Mölltorps ridsällskap.

Stallet är i ett riktigt dåligt skick, taket läcker, det gjutna golvet vittrar sönder, ventilationen fungerar inte, boxarna håller inte måtten och de har spiltor som de inte får ha.

– På höskullen är golvet ruttet och en har trampat igenom och brutit benet. Det regnar in på höet och fodret och på vintern är det skridskobana i ena änden för det snöar in. Det här är också en arbetsmiljöfråga för de som arbetar här.

Stramar åt

Runt 100 barn och ungdomar finns i verksamheten och så länge de inte vet hur framtiden ser ut vågar de heller inte att satsa framåt.

– Vi gör mycket för många barn och ungdomar, det är en öppen anläggning och är lite av en fritidsgård emellanåt.

De stramar nu åt där de kan. De har en person som är anställd som verksamhetsansvarig på 85 procent och en hästskötare på halvtid.

– Vi har nyligen sagt upp vaktmästaren och hästskötarens kontrakt går ut i oktober. Där är vi lite vacklande men ur säkerhetssynpunkt behöver de vara två som när de tar in och ut hästarna.

Arbetat fram förslag

Föreningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett prospekt över ett nytt ridstall.

– Kulturchefen Johan Tranquist har hjälpt oss jättemycket.

Att riva och bygga ett nytt stall är mer än föreningen kan hantera.

– Vår målsättning är att få bidrag för 70 procent och förhoppningen är att kommunen är medfinansiärer av resterande, säger Maria och tillägger:

– Vi hoppas att fastigheten sen går in i kommunens budget och att vi får hyra anläggningen. En anläggning precis som Moliden där föreningar hyr in sig. Skillnaden är att vi har levande djur och kostnader hela tiden. Det är en härlig verksamhet men dyr och ett bra samarbete med kommunen är viktigt.

Skulle ett nytt ridhus bli verklighet har de många planer inför framtiden som att utveckla verksamheten för funktionshindrade och bidra till integrationen för ensamkommande flyktingbarn.

– Hela ridskolans verksamhet äventyras för vi har inga godkända stall. Vi har gått på dispens sedan 1990-talet. Får vi inte ordning på det slutar vi verksamheten 2017 för vi kan inte fortsätta under de premisser vi har i dag. Det är farligt i stallet, säger Maria Stohlbin, ordförande i Mölltorps ridsällskap.

Stallet är i ett riktigt dåligt skick, taket läcker, det gjutna golvet vittrar sönder, ventilationen fungerar inte, boxarna håller inte måtten och de har spiltor som de inte får ha.

– På höskullen är golvet ruttet och en har trampat igenom och brutit benet. Det regnar in på höet och fodret och på vintern är det skridskobana i ena änden för det snöar in. Det här är också en arbetsmiljöfråga för de som arbetar här.

Stramar åt

Runt 100 barn och ungdomar finns i verksamheten och så länge de inte vet hur framtiden ser ut vågar de heller inte att satsa framåt.

– Vi gör mycket för många barn och ungdomar, det är en öppen anläggning och är lite av en fritidsgård emellanåt.

De stramar nu åt där de kan. De har en person som är anställd som verksamhetsansvarig på 85 procent och en hästskötare på halvtid.

– Vi har nyligen sagt upp vaktmästaren och hästskötarens kontrakt går ut i oktober. Där är vi lite vacklande men ur säkerhetssynpunkt behöver de vara två som när de tar in och ut hästarna.

Arbetat fram förslag

Föreningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett prospekt över ett nytt ridstall.

– Kulturchefen Johan Tranquist har hjälpt oss jättemycket.

Att riva och bygga ett nytt stall är mer än föreningen kan hantera.

– Vår målsättning är att få bidrag för 70 procent och förhoppningen är att kommunen är medfinansiärer av resterande, säger Maria och tillägger:

– Vi hoppas att fastigheten sen går in i kommunens budget och att vi får hyra anläggningen. En anläggning precis som Moliden där föreningar hyr in sig. Skillnaden är att vi har levande djur och kostnader hela tiden. Det är en härlig verksamhet men dyr och ett bra samarbete med kommunen är viktigt.

Skulle ett nytt ridhus bli verklighet har de många planer inför framtiden som att utveckla verksamheten för funktionshindrade och bidra till integrationen för ensamkommande flyktingbarn.

  • Anneli Malm