31 aug 2015 16:34

31 aug 2015 16:34

Fin säsong för Forsviks sluss

FORSVIK: Populär slussning

Även i år har det varit mängder med båtar och fartyg i Forsviks sluss, något som även lockat många besökare till slussen.

Att slussen i Forsvik är en populär plats är inte att ta miste på.

– Försommaren med regn och kyla påverkade inte aktiviteten vid slussen i någon större grad, även om de soliga dagarna naturligtvis passade utmärkt för de passerande båtarna och fartygen, sade Mats Einarsson, slussvakt under fredagen.

Diana på finalseglats

De vita båtarna på långlinjen från Göteborg till Stockholm och åter har något av sommarens skönhet över sig när de kommer seglande bland träd och buskar utmed Göta Kanal. Nu är dock det vintervila som gäller för M/S Diana efter fredagens passage i Forsvik, något som även gäller för Juno och Wilhelm Tham.

– Det har varit en bra säsong även för passagerarbåtarna, med god beläggning av passagerare, sade Mats Einarsson, som också gladdes över att Forsvik var en populär plats både för fartygen och bland besökarna.

Många fritidsbåtar

Fritidsbåtarna tar som bekant en stor del av slussen i anspråk och det fanns en oro för att fritidsbåtarna skulle minska när den så kallade insjörabatten togs bort under året. Nu visade det sig att den oron var obefogad, där det en dag passerade 50 båtar i slussen i Forsvik. Danska och tyska båtar var i majoritet även detta år tillsammans med båtar från Norge Finland och Holland som hade nöjet att trängas med de svenska båtarna.

Ett drömjobb

Mats Einarsson som tillhör gruppen slussvakter utmed Göta Kanals Västgötadel gläder sig åt det positiva jobbet som han under de senaste 33 åren fått ha och han gläder sig redan åt att nästa år åter få slussa sina ögonstenar Juno, Diana och Wilhelm Tham.

Att slussen i Forsvik är en populär plats är inte att ta miste på.

– Försommaren med regn och kyla påverkade inte aktiviteten vid slussen i någon större grad, även om de soliga dagarna naturligtvis passade utmärkt för de passerande båtarna och fartygen, sade Mats Einarsson, slussvakt under fredagen.

Diana på finalseglats

De vita båtarna på långlinjen från Göteborg till Stockholm och åter har något av sommarens skönhet över sig när de kommer seglande bland träd och buskar utmed Göta Kanal. Nu är dock det vintervila som gäller för M/S Diana efter fredagens passage i Forsvik, något som även gäller för Juno och Wilhelm Tham.

– Det har varit en bra säsong även för passagerarbåtarna, med god beläggning av passagerare, sade Mats Einarsson, som också gladdes över att Forsvik var en populär plats både för fartygen och bland besökarna.

Många fritidsbåtar

Fritidsbåtarna tar som bekant en stor del av slussen i anspråk och det fanns en oro för att fritidsbåtarna skulle minska när den så kallade insjörabatten togs bort under året. Nu visade det sig att den oron var obefogad, där det en dag passerade 50 båtar i slussen i Forsvik. Danska och tyska båtar var i majoritet även detta år tillsammans med båtar från Norge Finland och Holland som hade nöjet att trängas med de svenska båtarna.

Ett drömjobb

Mats Einarsson som tillhör gruppen slussvakter utmed Göta Kanals Västgötadel gläder sig åt det positiva jobbet som han under de senaste 33 åren fått ha och han gläder sig redan åt att nästa år åter få slussa sina ögonstenar Juno, Diana och Wilhelm Tham.