02 sep 2015 16:19

02 sep 2015 16:42

Detaljplan över Eken har överklagats

BYGGNADSNÄMNDEN: Kvarteret Eken

Detaljplanen över kvarteret Eken har överklagats. Både av de närboende och av den fastighetsägare som vill bygga ut.

Ekens detaljplaneändring syftar till att utöka byggrätten i området. Något som vållat protester från närboende. De motsätter sig inte en förtätning men vill inte att nockhöjderna tillåts överstiga 4,5 meter.

I förslaget till ny detaljplan föreslogs nockhöjderna uppgå till 5,2 och 6,2 meter. I juni beslutade en oenig byggnadsnämnd att den totala nockhöjden inte fick överstiga 5,2 meter som är samma höjd som grannfastigheten.

Har överklagat

Ett beslut som nu har överklagats. De närboende skriver bland annat i sin överklagan till länsstyrelsen att detaljplanen innebär negativ påverkan bland annat för att det tar bort eller reducerar kraftigt deras utsikt över Karlsborgsviken med följd att fastighetsvärdet sjunker. De menar att det är orimligt att en fastighetsägare ska få fin sjöutsikt på bekostnad av de övriga. De anser även att argumenten för att avslå grannkvarterets ansökan om modulbyggnation även bör gälla i kvarteret Eken.

Den fastighetsägare som vill bygga ut har också överklagat beslutet och vill att den tillåtna nockhöjden uppgår till 6,4 meter, alternativt två nockhöjder på 5,2 meter och 6,2 meter.

Ekens detaljplaneändring syftar till att utöka byggrätten i området. Något som vållat protester från närboende. De motsätter sig inte en förtätning men vill inte att nockhöjderna tillåts överstiga 4,5 meter.

I förslaget till ny detaljplan föreslogs nockhöjderna uppgå till 5,2 och 6,2 meter. I juni beslutade en oenig byggnadsnämnd att den totala nockhöjden inte fick överstiga 5,2 meter som är samma höjd som grannfastigheten.

Har överklagat

Ett beslut som nu har överklagats. De närboende skriver bland annat i sin överklagan till länsstyrelsen att detaljplanen innebär negativ påverkan bland annat för att det tar bort eller reducerar kraftigt deras utsikt över Karlsborgsviken med följd att fastighetsvärdet sjunker. De menar att det är orimligt att en fastighetsägare ska få fin sjöutsikt på bekostnad av de övriga. De anser även att argumenten för att avslå grannkvarterets ansökan om modulbyggnation även bör gälla i kvarteret Eken.

Den fastighetsägare som vill bygga ut har också överklagat beslutet och vill att den tillåtna nockhöjden uppgår till 6,4 meter, alternativt två nockhöjder på 5,2 meter och 6,2 meter.

  • Anneli Malm