02 sep 2015 15:48

02 sep 2015 15:48

Tiveden ska utökas - åsikter välkomnas

TIVEDEN: Tyck till om nationalparken

Tivedens Nationalpark ska utvidgas. Nu kan den som vill lämna synpunkter om det framtida friluftslivet och skötseln av nationalparken.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket föreslår att nationalparken ska utvidgas från nuvarande 1 350 hektar till hela 2 040 hektar.

Med förslaget ska nationalparken få en gräns som är bättre anpassad efter terrängen och en ökad biologisk betydelse då fler intressanta platser kommer att ingå i parken.

– Det här är ett arbete som pågått i flera år. I vårt län är utökningen nästan uteslutande Sveaskogs mark som har köpts in och i Örebro län är det delvis privata fastigheter, säger Örjan Nilsson naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Formellt beslut

Merparten av den mark som är inköpt och som ska ingå i naturreservatet är i praktiken skyddad i dag.

– Tanken är att det formella regeringsbeslutet om utvidgningen av nationalparken ska tas nästa år. Parallellt med det är det tänkt att vi ska förnya entréerna, parkeringsplatserna och informationsskyltarna. Under 2017 ska en återinvigning av nationalparken ske med pompa och ståt.

Höga naturvärden

Förutom att skydda de höga naturvärdena i området är även tanken att skapa större förutsättningar för friluftslivet. I samband med att reservatet ska utökas skrivs även skötselplanen om.

– Innan det formella beslutet tas om utökningen och om skötselplanen är det nu ute på remiss där personer och ideella föreningar kan lämna in sina synpunkter.

Alla som vill vara med och påverka kan lämna synpunkter på skötseln av naturen och friluftslivets förutsättningar fram till den 5 oktober.

– Friluftslivet är en jätteviktig del i naturreservatet. Dit kommer 100 000 besökare per år vilket är en betydande del och det är många utländska besökare.

Begränsa camping

Föreskrifterna ska bli mer tydliga och det innebär vissa lättnader för friluftslivet men även några begränsningar.

– Det ska inte vara tillåtet att tälta eller elda var som helst. Det för att så många som möjligt ska få en så fin upplevelse som möjligt. Vi har haft en del möten på bygden och en del av de synpunkterna finns med i förslaget som att begränsa möjligheten för camping i nationalparken, att inte husvagnar och husbilar står på parkeringarna utan att de i stället campar på campingarna utanför reservatet som drivs av privata entreprenörer, säger Örjan Nilsson och tillägger:

– Jag hoppas och tror att det här blir väldigt bra och att det ska komma många till glädje framöver.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket föreslår att nationalparken ska utvidgas från nuvarande 1 350 hektar till hela 2 040 hektar.

Med förslaget ska nationalparken få en gräns som är bättre anpassad efter terrängen och en ökad biologisk betydelse då fler intressanta platser kommer att ingå i parken.

– Det här är ett arbete som pågått i flera år. I vårt län är utökningen nästan uteslutande Sveaskogs mark som har köpts in och i Örebro län är det delvis privata fastigheter, säger Örjan Nilsson naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Formellt beslut

Merparten av den mark som är inköpt och som ska ingå i naturreservatet är i praktiken skyddad i dag.

– Tanken är att det formella regeringsbeslutet om utvidgningen av nationalparken ska tas nästa år. Parallellt med det är det tänkt att vi ska förnya entréerna, parkeringsplatserna och informationsskyltarna. Under 2017 ska en återinvigning av nationalparken ske med pompa och ståt.

Höga naturvärden

Förutom att skydda de höga naturvärdena i området är även tanken att skapa större förutsättningar för friluftslivet. I samband med att reservatet ska utökas skrivs även skötselplanen om.

– Innan det formella beslutet tas om utökningen och om skötselplanen är det nu ute på remiss där personer och ideella föreningar kan lämna in sina synpunkter.

Alla som vill vara med och påverka kan lämna synpunkter på skötseln av naturen och friluftslivets förutsättningar fram till den 5 oktober.

– Friluftslivet är en jätteviktig del i naturreservatet. Dit kommer 100 000 besökare per år vilket är en betydande del och det är många utländska besökare.

Begränsa camping

Föreskrifterna ska bli mer tydliga och det innebär vissa lättnader för friluftslivet men även några begränsningar.

– Det ska inte vara tillåtet att tälta eller elda var som helst. Det för att så många som möjligt ska få en så fin upplevelse som möjligt. Vi har haft en del möten på bygden och en del av de synpunkterna finns med i förslaget som att begränsa möjligheten för camping i nationalparken, att inte husvagnar och husbilar står på parkeringarna utan att de i stället campar på campingarna utanför reservatet som drivs av privata entreprenörer, säger Örjan Nilsson och tillägger:

– Jag hoppas och tror att det här blir väldigt bra och att det ska komma många till glädje framöver.

  • Anneli Malm