02 sep 2015 16:18

02 sep 2015 16:18

Vill införa en inflyttningslots

KOMMUNPOLITIK: Ny motion

Sverigedemokraterna har lämnat in ytterligare en motion till kommunfullmäktige. De vill att kommunen tillsätter en inflyttningslots.

SD menar att i Vision 2020 utgör boendet ett av de viktigare övergripande målen med en målsättning på över 7 000 kommuninvånare 2020. De anser att man bör införa åtgärder som underlättar för folk att flytta till kommunen och därmed bidra till att nå målet.

En inflyttningslots skulle vara en kontaktperson gentemot de personer som vill flytta till Karlsborg. Lotsen skulle förmedla råd och information om orten, förmedla kontakter som till olika hyresvärldar och mäklare men även ha kunskaper om arbetsmarknaden i kommunen.

Sverigedemokraterna menar att det inte behöver vara en ny tjänst utan en tilläggsuppgift för en redan befintlig, lämpligt tjänst i kommunen.

SD menar att i Vision 2020 utgör boendet ett av de viktigare övergripande målen med en målsättning på över 7 000 kommuninvånare 2020. De anser att man bör införa åtgärder som underlättar för folk att flytta till kommunen och därmed bidra till att nå målet.

En inflyttningslots skulle vara en kontaktperson gentemot de personer som vill flytta till Karlsborg. Lotsen skulle förmedla råd och information om orten, förmedla kontakter som till olika hyresvärldar och mäklare men även ha kunskaper om arbetsmarknaden i kommunen.

Sverigedemokraterna menar att det inte behöver vara en ny tjänst utan en tilläggsuppgift för en redan befintlig, lämpligt tjänst i kommunen.

  • Anneli Malm