03 sep 2015 16:11

04 sep 2015 07:51

Tillåts ha höns men ingen tupp

MÖS.

En fastighetsägare i Forsvik har ansökt hos Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, om tillstånd att hålla höns inom detaljplanerat område.

Mös har beviljat tillståndet under förutsättning att hönshållningen sköts så att det inte uppkommer olägenheter för människors hälsa eller miljö. Fodret ska lagras i skadedjurssäkra behållare och fastighetsägaren tillåts inte att ha en tupp.

Tillståndet gäller tillsvidare.

En fastighetsägare i Forsvik har ansökt hos Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, om tillstånd att hålla höns inom detaljplanerat område.

Mös har beviljat tillståndet under förutsättning att hönshållningen sköts så att det inte uppkommer olägenheter för människors hälsa eller miljö. Fodret ska lagras i skadedjurssäkra behållare och fastighetsägaren tillåts inte att ha en tupp.

Tillståndet gäller tillsvidare.