08 sep 2015 06:00

08 sep 2015 06:00

Alla elever ska till skolan

Ny rektor har börjat

Kathrin Thomas är Carl Johanskolans nya rektor. Störst fokus för henne är att alla elever ska komma till skolan och att alla ska nå målen.

Kathrin Thomas kommer från Askersund och har varit rektor i 18 år på låg- och mellanstadiet och hon har varit verksamhetschef för elevhälsan. Hon har även varit med och startat upp familjecentralen i Askersund som ger föräldrastöd för de som har barn mellan 0 till 21 år.

Att eleverna ska få det stöd de behöver för att klara skolan är viktigt för Kathrin.

– Alla elever ska nå målen oavsett vilka behov de har. Behöver de enskild undervisning eller annat stöd ska vi anpassa för det, säger hon.

När SLA träffar henne på Carl Johanskolan är hon engagerad i att möblera om och anpassa ett rum utifrån en elevs behov.

God närvaro

Det är en hel del elever i Karlsborg som är i behov av särskilt stöd i någon form.

– Jag blev lite tagen på sängen av det för resultaten är så bra här. Fokus är att alla elever ska komma till skolan. God närvaro är den enskilt största framgången tillsammans med goda lärare. Alla föräldrar ska skicka sina barn till skolan även om de är lite krassliga på morgonen. Får de feber skickar vi hem dem. Ströfrånvaro tyder alltid på att man inte mår bra, säger hon och tillägger:

– Föräldrar får gärna ringa om de känner att deras barn inte mår bra så vi får reda ut varför. Vi i skolan ska vara flexibla och se till att hinder undanröjs och skolan anpassas så eleven kommer över sina svårigheter på ett bra sätt.

Något hon vill arbeta för är att utveckla familjecentralen i kommunen så stödet även inbegriper barn i skolåldern upp till 21 år. Det för att föräldrar ska få stöd och kunna hjälpa sina barn tills de är vuxna.

Känna varandra

Att den internationella klassen integreras bra i skolan är en annan viktig del och till våren kan det bli en resa till ett före detta koncentrationsläger.

– Det var elever i nian som kom till mig och ville göra den resan som de tyckte var viktigt för att förstå. Vi ska nu tillsätta en arbetsgrupp och förhoppningen är att den blir av till våren eftersom de går i nian.

Kathrin är utbildad adjunkt i kemi, biologi och mattematik och tycker att det känns bra att börja jobba med den åldersgrupp hon har en examen för.

– Jag gillar den här åldersgruppen bland elever. Det är en härlig ålder.

Hon är nu tjänstledig från sin rektorstjänst i Askersund.

Kathrin Thomas kommer från Askersund och har varit rektor i 18 år på låg- och mellanstadiet och hon har varit verksamhetschef för elevhälsan. Hon har även varit med och startat upp familjecentralen i Askersund som ger föräldrastöd för de som har barn mellan 0 till 21 år.

Att eleverna ska få det stöd de behöver för att klara skolan är viktigt för Kathrin.

– Alla elever ska nå målen oavsett vilka behov de har. Behöver de enskild undervisning eller annat stöd ska vi anpassa för det, säger hon.

När SLA träffar henne på Carl Johanskolan är hon engagerad i att möblera om och anpassa ett rum utifrån en elevs behov.

God närvaro

Det är en hel del elever i Karlsborg som är i behov av särskilt stöd i någon form.

– Jag blev lite tagen på sängen av det för resultaten är så bra här. Fokus är att alla elever ska komma till skolan. God närvaro är den enskilt största framgången tillsammans med goda lärare. Alla föräldrar ska skicka sina barn till skolan även om de är lite krassliga på morgonen. Får de feber skickar vi hem dem. Ströfrånvaro tyder alltid på att man inte mår bra, säger hon och tillägger:

– Föräldrar får gärna ringa om de känner att deras barn inte mår bra så vi får reda ut varför. Vi i skolan ska vara flexibla och se till att hinder undanröjs och skolan anpassas så eleven kommer över sina svårigheter på ett bra sätt.

Något hon vill arbeta för är att utveckla familjecentralen i kommunen så stödet även inbegriper barn i skolåldern upp till 21 år. Det för att föräldrar ska få stöd och kunna hjälpa sina barn tills de är vuxna.

Känna varandra

Att den internationella klassen integreras bra i skolan är en annan viktig del och till våren kan det bli en resa till ett före detta koncentrationsläger.

– Det var elever i nian som kom till mig och ville göra den resan som de tyckte var viktigt för att förstå. Vi ska nu tillsätta en arbetsgrupp och förhoppningen är att den blir av till våren eftersom de går i nian.

Kathrin är utbildad adjunkt i kemi, biologi och mattematik och tycker att det känns bra att börja jobba med den åldersgrupp hon har en examen för.

– Jag gillar den här åldersgruppen bland elever. Det är en härlig ålder.

Hon är nu tjänstledig från sin rektorstjänst i Askersund.

  • Anneli Malm