10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 06:00

Giftiga ämnen

Bryts inte ned

Att det finns pfos kring flygplatsen i Karlsborg beror på det brandsläckningsskum som användes, vilket innehöll perflourerade ämnen.

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, pfas, är ett samlingsnamn på en grupp kemikalier som är framställda för att tåla höga temperaturer och vara vatten- och fettavisande. De mest kända typerna av pfas är pfos och pfoa, enligt livsmedelsverkets hemsida.

Pfos bryts inte ned i naturen, är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Pfos förbjöds i brandsläckningsskum inom EU 2008. I dag finns inga nationella riktlinjer för nivåerna i mark och grundvatten även om ett förslag väntas under hösten.

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, pfas, är ett samlingsnamn på en grupp kemikalier som är framställda för att tåla höga temperaturer och vara vatten- och fettavisande. De mest kända typerna av pfas är pfos och pfoa, enligt livsmedelsverkets hemsida.

Pfos bryts inte ned i naturen, är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Pfos förbjöds i brandsläckningsskum inom EU 2008. I dag finns inga nationella riktlinjer för nivåerna i mark och grundvatten även om ett förslag väntas under hösten.

  • Anneli Malm