10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 06:00

"Spridningen är begränsad"

Kommunen informerad

Kommunen har fått information om de nya provtagningarna.
– De bekräftar bilden av att spridningen är begränsad, säger kommunchefen Thomas Johansson.

I slutet av augusti hölls ett informationsmöte där kommunen, länsstyrelsen, Generalläkaren, Miljösamverkan östra Skaraborg, Försvarsmakten och Fortifikationsverket deltog.

– Det har inte tillkommit mycket nytt utan bekräftar den tidigare bilden. Vi vill att det görs kompletterande provtagningar eftersom det finns en oro kring detta och för att vara säkra på att det inte finns något och det var vi överens om. Prover ska nu tas på enskilda brunnar, de som har en egen vattenförsörjning. Sannolikheten att det finns pfos där tror jag är liten men vi vill vara absolut säkra, säger Thomas Johansson.

Fisk analyseras

Även abborrar från Bottensjön ska undersökas för att se om de har halter av pfos i sig.

– Vattenproverna från sjön visade inget men man har tagit upp ett antal abborrar som nu ska analyseras och vi ska få svar under hösten, säger han och tillägger:

– Vi vet ju att ämnena använts och det är tråkigt att de finns i marken men det är ändå glädjande att det inte har spridit sig vidare.

Du har sett den preliminära rapporten. Finns det något i den som kan ändra bilden?

– Miljöprövningsenheten vill att rapporten betraktas som arbetsmaterial tills den är helt färdig. Den är inte mycket annorlunda än de tidigare och de kompletterande provtagningar som gjorts bekräftar tidigare rapporter. Jag har ingen kunskap om några överraskningar.

I slutet av augusti hölls ett informationsmöte där kommunen, länsstyrelsen, Generalläkaren, Miljösamverkan östra Skaraborg, Försvarsmakten och Fortifikationsverket deltog.

– Det har inte tillkommit mycket nytt utan bekräftar den tidigare bilden. Vi vill att det görs kompletterande provtagningar eftersom det finns en oro kring detta och för att vara säkra på att det inte finns något och det var vi överens om. Prover ska nu tas på enskilda brunnar, de som har en egen vattenförsörjning. Sannolikheten att det finns pfos där tror jag är liten men vi vill vara absolut säkra, säger Thomas Johansson.

Fisk analyseras

Även abborrar från Bottensjön ska undersökas för att se om de har halter av pfos i sig.

– Vattenproverna från sjön visade inget men man har tagit upp ett antal abborrar som nu ska analyseras och vi ska få svar under hösten, säger han och tillägger:

– Vi vet ju att ämnena använts och det är tråkigt att de finns i marken men det är ändå glädjande att det inte har spridit sig vidare.

Du har sett den preliminära rapporten. Finns det något i den som kan ändra bilden?

– Miljöprövningsenheten vill att rapporten betraktas som arbetsmaterial tills den är helt färdig. Den är inte mycket annorlunda än de tidigare och de kompletterande provtagningar som gjorts bekräftar tidigare rapporter. Jag har ingen kunskap om några överraskningar.

  • Anneli Malm