11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Församlingen läggs ned

Sista gudstjänsten har hållits

Undenäs missionsförsamling har hållit sin sista gudstjänst och har nu avslutat sin verksamhet efter 137 år.

I söndags höll församlingen den sista gudstjänsten.

– Vi hade en tacksägelsegudstjänst. Den innehöll en ceremoni där vi bar ut korset, nattvardskärlet och bibeln som låg på altaret, berättar församlingens ordförande Bengt Skaghammar.

– Det är inte någon kyrka längre även om det fortfarande känns så, säger Inga Jansson som är sekreterare.

”Det känns rätt”

Det var en dag med mycket känslor men församlingen känner ändå att det är rätt beslut.

– Vi är så få i församlingen att det har blivit betungande och det är inte roligt längre. Vi upplevde att gudstjänsten blev värdig och fin. Det kändes inte tråkigt utan det kändes rätt, säger Bengt Skaghammar.

Den sista tiden har församlingen haft 23 medlemmar varav tio har varit aktiva.

Fullsatt i kyrkan

Det var mer än fullsatt i kyrkan under gudstjänsten där 120 personer deltog och man samlade in 4 300 kronor till Rädda Barnens flyktinghjälp. Gudstjänsten leddes av Urban Eklöf, predikant var Urban Erestam och Undenäs kyrkokör medverkade. Representanter från frikyrkorna i Karlsborg talade liksom kyrkorådet och kyrkoherden i Karlsborg.

Bra samarbete

De har under flera år haft ett bra samarbete med Svenska kyrkan, varit med på deras gudstjänster och en del församlingsmedlemmar är med i kyrkokören.

– Det är inget konstigt för oss att vara med på gudstjänsterna där.

Församlingen har heller inte haft en anställd präst sedan 2000 utan lånat in präster, ibland från Svenska kyrkan, ibland har det varit en pensionerad präst eller pastor som bor i kommunen.

Lång historia

Missionshuset byggdes mellan 1870-1873 men församlingen fanns redan tidigare och då under namnet Undenäs församlings Evangeliskt-Lutherska Mission- och bönhusförening. Grundaren Carl Gustaf Andersson är Bengts morfars far.

– Man bildade församlingen för man tyckte att Svenska kyrkan stelnat och var en maktfullkomlig kyrka. Det långa namnet var nog för att men inte ville stöta sig mer än nödvändig med kyrkan.

Verksamhet i huset

Missionshuset i Undenäs kommer nu att få ett annat användningsområde.

– Undenäs byalag tar över och det ska bli ett allaktivitetshus. Det gör att det kändes ännu lättare att ta beslutet när vi vet att det ska bli fortsatt verksamhet här.

I söndags höll församlingen den sista gudstjänsten.

– Vi hade en tacksägelsegudstjänst. Den innehöll en ceremoni där vi bar ut korset, nattvardskärlet och bibeln som låg på altaret, berättar församlingens ordförande Bengt Skaghammar.

– Det är inte någon kyrka längre även om det fortfarande känns så, säger Inga Jansson som är sekreterare.

”Det känns rätt”

Det var en dag med mycket känslor men församlingen känner ändå att det är rätt beslut.

– Vi är så få i församlingen att det har blivit betungande och det är inte roligt längre. Vi upplevde att gudstjänsten blev värdig och fin. Det kändes inte tråkigt utan det kändes rätt, säger Bengt Skaghammar.

Den sista tiden har församlingen haft 23 medlemmar varav tio har varit aktiva.

Fullsatt i kyrkan

Det var mer än fullsatt i kyrkan under gudstjänsten där 120 personer deltog och man samlade in 4 300 kronor till Rädda Barnens flyktinghjälp. Gudstjänsten leddes av Urban Eklöf, predikant var Urban Erestam och Undenäs kyrkokör medverkade. Representanter från frikyrkorna i Karlsborg talade liksom kyrkorådet och kyrkoherden i Karlsborg.

Bra samarbete

De har under flera år haft ett bra samarbete med Svenska kyrkan, varit med på deras gudstjänster och en del församlingsmedlemmar är med i kyrkokören.

– Det är inget konstigt för oss att vara med på gudstjänsterna där.

Församlingen har heller inte haft en anställd präst sedan 2000 utan lånat in präster, ibland från Svenska kyrkan, ibland har det varit en pensionerad präst eller pastor som bor i kommunen.

Lång historia

Missionshuset byggdes mellan 1870-1873 men församlingen fanns redan tidigare och då under namnet Undenäs församlings Evangeliskt-Lutherska Mission- och bönhusförening. Grundaren Carl Gustaf Andersson är Bengts morfars far.

– Man bildade församlingen för man tyckte att Svenska kyrkan stelnat och var en maktfullkomlig kyrka. Det långa namnet var nog för att men inte ville stöta sig mer än nödvändig med kyrkan.

Verksamhet i huset

Missionshuset i Undenäs kommer nu att få ett annat användningsområde.

– Undenäs byalag tar över och det ska bli ett allaktivitetshus. Det gör att det kändes ännu lättare att ta beslutet när vi vet att det ska bli fortsatt verksamhet här.

  • Anneli Malm