12 sep 2015 06:00

12 sep 2015 06:00

Bygglov återremitterades

BYGGNADSNÄMNDEN

Ehcc har ansökt om att bygga ut Hotell Wettern, Karlsborg, i två våningar med 25 nya rum. Byggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning. Anledningen är att det är för mycket punkter som behöver besvaras. Det handlar bland annat om att tillgodose kraven på tillgängligheten för rum på bottenvåningen, att minska husets bredd för att bättre passa in i stadsbilden och till det befintliga hotellet samt hur behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses.

Den tilltänkta tillbyggnationen strider inte mot gällande detaljplan.

Ehcc har ansökt om att bygga ut Hotell Wettern, Karlsborg, i två våningar med 25 nya rum. Byggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning. Anledningen är att det är för mycket punkter som behöver besvaras. Det handlar bland annat om att tillgodose kraven på tillgängligheten för rum på bottenvåningen, att minska husets bredd för att bättre passa in i stadsbilden och till det befintliga hotellet samt hur behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses.

Den tilltänkta tillbyggnationen strider inte mot gällande detaljplan.