12 sep 2015 06:00

12 sep 2015 06:00

Upphandlingen av digitala skyltar är klar

Digitala skyltar

Upphandlingen av de digitala informationsskyltarna är nu klar och ett företag har fått ett tilldelningsbeslut.

Karlsborgs kommun har sedan tidigare beslutat att ersätta informationsskyltarna vid den norra och södra infarten med digitala skyltar. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande och en upphandling har nu genomförts.

Fyra anbud

Fyra anbud lämnades in och kommunstyrelsen har beslutat att ge tilldelningsbeslutet till det företaget som har lämnat in det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

– Det positiva är att det blev betydligt billigare än vi hade räknat med, säger kommunchefen Thomas Johansson.

778 000 kronor är priset för de två skyltarna med stativ. Sedan tillkommer kostnaden för el- och fiberdragning, samt grävning och montering av skyltarna. De måste även ansöka om bygglov för att få sätta upp skyltarna.

Fram till den 21 september gäller nu en avtalsspärr vilket innebär att det finns möjlighet för de övriga företagen som lämnat in anbud att överklaga. Fram tills dess får kommunen inte teckna avtal.

När kan skyltarna vara på plats?

– Det är 16 veckors leveranstid på skyltarna som tillverkas i Kina. Om beslutet inte överklagas, vilket det är stor risk för, så hoppas jag att skyltarna finns på plats till våren. Det viktiga är att de är uppe innan turistsäsongen drar i gång.

Nya placeringar

De digitala skyltarna ska få nya placeringar. Den skylt som ska möta trafikanterna söder ifrån placeras utmed 49:an cirka 150 meter före cirkulationsplatsen. Vid den norra infarten ska skylten placeras i höjd med Svanvik drygt 400 meter efter infarten till väg 202 mot Forsvik.

– I Svanvik ska vi teckna ett arrendeavtal med markägaren.

Beslutat om regler

I samband med upphandlingen har kommunstyrelsen även beslutat om regler och riktlinjer för informationen som visas på skyltarna. Det ska vara information som riktar sig till allmänheten, ökar Karlsborgs attraktionskraft och följa Trafikverkets villkor. Buskapen får inte vara kommersiella utan innehålla information om evenemang och aktiviteter, det kan även handla om allmän information om Karlsborg.

Infocenter kommer att vara de som uppdaterar informationen som visas på skyltarna.

Karlsborgs kommun har sedan tidigare beslutat att ersätta informationsskyltarna vid den norra och södra infarten med digitala skyltar. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande och en upphandling har nu genomförts.

Fyra anbud

Fyra anbud lämnades in och kommunstyrelsen har beslutat att ge tilldelningsbeslutet till det företaget som har lämnat in det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

– Det positiva är att det blev betydligt billigare än vi hade räknat med, säger kommunchefen Thomas Johansson.

778 000 kronor är priset för de två skyltarna med stativ. Sedan tillkommer kostnaden för el- och fiberdragning, samt grävning och montering av skyltarna. De måste även ansöka om bygglov för att få sätta upp skyltarna.

Fram till den 21 september gäller nu en avtalsspärr vilket innebär att det finns möjlighet för de övriga företagen som lämnat in anbud att överklaga. Fram tills dess får kommunen inte teckna avtal.

När kan skyltarna vara på plats?

– Det är 16 veckors leveranstid på skyltarna som tillverkas i Kina. Om beslutet inte överklagas, vilket det är stor risk för, så hoppas jag att skyltarna finns på plats till våren. Det viktiga är att de är uppe innan turistsäsongen drar i gång.

Nya placeringar

De digitala skyltarna ska få nya placeringar. Den skylt som ska möta trafikanterna söder ifrån placeras utmed 49:an cirka 150 meter före cirkulationsplatsen. Vid den norra infarten ska skylten placeras i höjd med Svanvik drygt 400 meter efter infarten till väg 202 mot Forsvik.

– I Svanvik ska vi teckna ett arrendeavtal med markägaren.

Beslutat om regler

I samband med upphandlingen har kommunstyrelsen även beslutat om regler och riktlinjer för informationen som visas på skyltarna. Det ska vara information som riktar sig till allmänheten, ökar Karlsborgs attraktionskraft och följa Trafikverkets villkor. Buskapen får inte vara kommersiella utan innehålla information om evenemang och aktiviteter, det kan även handla om allmän information om Karlsborg.

Infocenter kommer att vara de som uppdaterar informationen som visas på skyltarna.

  • Anneli Malm