14 sep 2015 15:51

14 sep 2015 15:51

Nämnden måste spara inför nästa år

Större barngrupper inom förskolan kan bli verklighet när barn- och utbildningsnämnden måste spara nästa år.

Budgetprognosen för barn- och utbildningsnämnden för 2015 ligger på ett minus på 2,7 miljoner kronor. Den stora enskilda utgiftsposten är för barn i behov av särskilt stöd som ligger på minus två miljoner kronor.

– Däremot ser det bra ut för förskolan som enligt prognosen går med en miljon kronor i plus. De har varit duktiga på att spara in på lite här och där, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Därför känns det extra tungt att lägga besparingarna där.

Större grupper

Inför nästa år planeras förskolan Vätterskolan att stängas och barngrupperna inom förskolan kan då ökas från 17,5 barn per grupp till 20 barn.

– Vi har ett sparbeting på två miljoner kronor. Att öka barngrupperna är det ingen i nämnden som ser positivt på men vi är tvungna att göra det för att få budgeten att gå ihop.

Statliga bidrag

Förvaltningen har ansökt om ett statligt bidrag som är riktat till mindre barngrupper inom barnsomsorgen.

– Det får vi besked om i oktober, november men det täcker bara ungefär hälften av besparingen. Vi hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skjuter till pengar så vi slipper att öka barngrupperna.

De kommer även söka statliga medel för satsningar inom lågstadiet och för barn i behov av särskilt stöd.

– Vi har gett förvaltningen i uppdrag att söka allt som går. Det är mycket jobb men vi behöver pengarna.

Lärarförbundet som tidigare har slagit larm om arbetsmiljön inom förskolan motsätter sig nedläggningen av Vätterskolan med större barngrupper som följd i en skrivelse till nämnden.

Budgetprognosen för barn- och utbildningsnämnden för 2015 ligger på ett minus på 2,7 miljoner kronor. Den stora enskilda utgiftsposten är för barn i behov av särskilt stöd som ligger på minus två miljoner kronor.

– Däremot ser det bra ut för förskolan som enligt prognosen går med en miljon kronor i plus. De har varit duktiga på att spara in på lite här och där, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Därför känns det extra tungt att lägga besparingarna där.

Större grupper

Inför nästa år planeras förskolan Vätterskolan att stängas och barngrupperna inom förskolan kan då ökas från 17,5 barn per grupp till 20 barn.

– Vi har ett sparbeting på två miljoner kronor. Att öka barngrupperna är det ingen i nämnden som ser positivt på men vi är tvungna att göra det för att få budgeten att gå ihop.

Statliga bidrag

Förvaltningen har ansökt om ett statligt bidrag som är riktat till mindre barngrupper inom barnsomsorgen.

– Det får vi besked om i oktober, november men det täcker bara ungefär hälften av besparingen. Vi hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skjuter till pengar så vi slipper att öka barngrupperna.

De kommer även söka statliga medel för satsningar inom lågstadiet och för barn i behov av särskilt stöd.

– Vi har gett förvaltningen i uppdrag att söka allt som går. Det är mycket jobb men vi behöver pengarna.

Lärarförbundet som tidigare har slagit larm om arbetsmiljön inom förskolan motsätter sig nedläggningen av Vätterskolan med större barngrupper som följd i en skrivelse till nämnden.

  • Anneli Malm