16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 17:43

Ekonomismart i Karlsborg

Att vara ekonomismart är en utbildning som många kan ha stor nytta av och under tisdagen fanns utbildningen under två dagar i Karlsborg.

Ekonomismart är ett utbildningskoncept utan säljande inslag som hjälper arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och upprätthålla en hållbar ekonomi genom livet.

Visar på möjligheter

– Det finns många fallgropar när det gäller den personliga ekonomin, sade Emelie Bernhardsson, som tillsammans med Johan Ardhamre var kursledare. Att undvika dessa fallgropar var det genomgående temat för att bli ekonomismart. Ett av tipsen var att lägga upp en egen budget, där man också visade deltagarna vad som var viktigt och hur man kan använda sina ekonomiska tillgångar.

– Budget är viktigt även om tillgångarna inte är särskilt stora, då var och en kan se vad vi lägger våra pengar på och på så sätt slippa att hamna i någon skuldfälla, sade Emelie.

Många unga skuldsatta

I dag är cirka 40 tusen unga överskuldsatta och risken att hamna hos kronofogden för indrivning och de stora problem detta medför gör Ekonomismartutbildningen ännu viktigare, vilket är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket, Folkuniversitetet samt Sparbankstiftelserna Alfa och Nya som tillsammans med kommunerna runt om i landet, vill ge unga möjlighet till en sund ekonomi.

Kommunen medverkade

Förutom kursledarna fanns Marie-Anne Karlsson, budget och skuldsanerar samt Sara Åhl från Individ- och familjeomsorgen med under kursdagarna och delade med sig av möjligheterna som finns för dem som eventuellt har problem med sin ekonomi. Dock påpekade kursledaren Emelie Bernhardsson att Ekonomismart visar på olika möjligheter till en god ekonomi.

Ekonomismart är ett utbildningskoncept utan säljande inslag som hjälper arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och upprätthålla en hållbar ekonomi genom livet.

Visar på möjligheter

– Det finns många fallgropar när det gäller den personliga ekonomin, sade Emelie Bernhardsson, som tillsammans med Johan Ardhamre var kursledare. Att undvika dessa fallgropar var det genomgående temat för att bli ekonomismart. Ett av tipsen var att lägga upp en egen budget, där man också visade deltagarna vad som var viktigt och hur man kan använda sina ekonomiska tillgångar.

– Budget är viktigt även om tillgångarna inte är särskilt stora, då var och en kan se vad vi lägger våra pengar på och på så sätt slippa att hamna i någon skuldfälla, sade Emelie.

Många unga skuldsatta

I dag är cirka 40 tusen unga överskuldsatta och risken att hamna hos kronofogden för indrivning och de stora problem detta medför gör Ekonomismartutbildningen ännu viktigare, vilket är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket, Folkuniversitetet samt Sparbankstiftelserna Alfa och Nya som tillsammans med kommunerna runt om i landet, vill ge unga möjlighet till en sund ekonomi.

Kommunen medverkade

Förutom kursledarna fanns Marie-Anne Karlsson, budget och skuldsanerar samt Sara Åhl från Individ- och familjeomsorgen med under kursdagarna och delade med sig av möjligheterna som finns för dem som eventuellt har problem med sin ekonomi. Dock påpekade kursledaren Emelie Bernhardsson att Ekonomismart visar på olika möjligheter till en god ekonomi.

  • Lennart Strömberg