16 sep 2015 14:06

16 sep 2015 14:06

Nya tag för bättre klimat

Svenskt näringslivs nationella rankning

Karlsborg tappar 33 placeringar i rankningen över företagsklimatet. Positivt är att företagarna upplever att tjänstemännens attityder till företagandet blivit bättre.

– Min förhoppning är att den delen ökar ännu mer nästa år. Att kommunens tjänstemän tillsammans med näringslivet snackar samma språk. Vi är på väg dit och det är det jag har jobbat mest med i de kommuner jag har varit i tidigare, att få tjänstemän och företag att mötas, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm.

Årlig mätning

Svenskt näringsliv gör årligen en rankning över företagsklimatet i Sverige. 75 företag i Karlsborg svarade på frågor under januari som rör det lokala företagsklimatet med en betygsskala från ett till sex.

Det sammanställda betyget för året hamnar på 3,44 och är inte någon större skillnad mot året innan som då låg på 3,47. Däremot tappar kommunen i jämförelse med andra kommuner.

– När man ser på mätningarna så är det bästa om man inte ökar eller tappar mycket. Det bästa är om man hittar en nivå när man varken går upp eller ned. Då har man ett bra näringslivsklimat och en långsiktig näringslivsutveckling. Karlsborg ska ligga på 4,0 eller mer och ligga där i fem år.

Statistik och tolkning

Tjänstemännens attityder till företagandet har klättrat 43 placeringar och tillämpningen av lagar och regler har ökat med 22 placeringar.

Den del som ökat mest med 71 placeringar är entreprenader vilket visar andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling eller direktupphandling köps in från privata företag, föreningar och stiftelser, mätt i kronor av kommunens totala omsättning.

Däremot har konkurrensen med företag tappat hela 136 placeringar. Där betygssätter näringslivet i vilken utsträckning de anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet.

– Det ger en tydlig bild av hur man uppfattar det. Entreprenader bygger på statistik som har förbättrat sig mycket men man uppfattar det fortfarande som dåligt och att man inte upphandlar lokalt. Där kan vi hjälpa till så företagarna inte tycker att det är krångligt att vara med i upphandlingarna.

Nya tag

På minussidan finns även skolans attityder till företagandet som tappar hela 130 placeringar och allmänhetens attityder till företagandet som minskar med 51 placeringar. Även nyföretagande, vägnät, tåg och flyg samt tele- och IT-nät drar ned resultatet från 2014:s placering på 105 av Sveriges 290 kommuner till plats 138.

– Det är inte bra men nu har vi året på oss att förbättra oss. Med hårt arbete ska vi se till att företagsklimatet hämtar sig till 2016 och det arbetet började vi med redan i januari i år.

Under större delen av 2014 hade Karlsborgs kommun inte någon näringslivschef och då skedde heller ingen aktiv utveckling av företagsklimatet.

Till Karlsborg

Under torsdagen ska näringslivschefen Fredrik Tidholm träffa Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut i Göteborg och få en genomgång av de olika parametrarna. Den 29 september kommer Svenskt Näringsliv till Karlsborg för en ”Walk & Talk” då bland annat resultatet av undersökningen gås igenom.

Om undersökningen

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som företagare har satt på sin hemkommuns företagsklimat. Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

– Min förhoppning är att den delen ökar ännu mer nästa år. Att kommunens tjänstemän tillsammans med näringslivet snackar samma språk. Vi är på väg dit och det är det jag har jobbat mest med i de kommuner jag har varit i tidigare, att få tjänstemän och företag att mötas, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm.

Årlig mätning

Svenskt näringsliv gör årligen en rankning över företagsklimatet i Sverige. 75 företag i Karlsborg svarade på frågor under januari som rör det lokala företagsklimatet med en betygsskala från ett till sex.

Det sammanställda betyget för året hamnar på 3,44 och är inte någon större skillnad mot året innan som då låg på 3,47. Däremot tappar kommunen i jämförelse med andra kommuner.

– När man ser på mätningarna så är det bästa om man inte ökar eller tappar mycket. Det bästa är om man hittar en nivå när man varken går upp eller ned. Då har man ett bra näringslivsklimat och en långsiktig näringslivsutveckling. Karlsborg ska ligga på 4,0 eller mer och ligga där i fem år.

Statistik och tolkning

Tjänstemännens attityder till företagandet har klättrat 43 placeringar och tillämpningen av lagar och regler har ökat med 22 placeringar.

Den del som ökat mest med 71 placeringar är entreprenader vilket visar andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling eller direktupphandling köps in från privata företag, föreningar och stiftelser, mätt i kronor av kommunens totala omsättning.

Däremot har konkurrensen med företag tappat hela 136 placeringar. Där betygssätter näringslivet i vilken utsträckning de anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet.

– Det ger en tydlig bild av hur man uppfattar det. Entreprenader bygger på statistik som har förbättrat sig mycket men man uppfattar det fortfarande som dåligt och att man inte upphandlar lokalt. Där kan vi hjälpa till så företagarna inte tycker att det är krångligt att vara med i upphandlingarna.

Nya tag

På minussidan finns även skolans attityder till företagandet som tappar hela 130 placeringar och allmänhetens attityder till företagandet som minskar med 51 placeringar. Även nyföretagande, vägnät, tåg och flyg samt tele- och IT-nät drar ned resultatet från 2014:s placering på 105 av Sveriges 290 kommuner till plats 138.

– Det är inte bra men nu har vi året på oss att förbättra oss. Med hårt arbete ska vi se till att företagsklimatet hämtar sig till 2016 och det arbetet började vi med redan i januari i år.

Under större delen av 2014 hade Karlsborgs kommun inte någon näringslivschef och då skedde heller ingen aktiv utveckling av företagsklimatet.

Till Karlsborg

Under torsdagen ska näringslivschefen Fredrik Tidholm träffa Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut i Göteborg och få en genomgång av de olika parametrarna. Den 29 september kommer Svenskt Näringsliv till Karlsborg för en ”Walk & Talk” då bland annat resultatet av undersökningen gås igenom.

Om undersökningen

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som företagare har satt på sin hemkommuns företagsklimat. Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

  • Anneli Malm