18 sep 2015 15:35

18 sep 2015 15:35

En avstängd

SOCIALTJÄNSTEN: Lex Sarah

Tre anmälningar enligt Lex Sarah har gjorts inom äldreomsorgen. En ledde till en skriftlig varning och avstängning.

En av anmälningarna bedöms vara ett allvarligt missförhållande och handlar om ett mycket dåligt bemötande. Berörd personal har fått en skriftlig varning och stängdes av från sitt arbete med lön.

Brister i utförandet av insatser, rättsäkerhet och omvårdnad är en annan av anmälningarna. Samtal har hållits med personal som var inblandad i händelsen.

Den tredje Lex Sarah berör brister i kommunikation och felprioritering i arbetet. Tydliga rutiner för att prioritera arbetsuppgifterna rätt har tagits fram.

En av anmälningarna bedöms vara ett allvarligt missförhållande och handlar om ett mycket dåligt bemötande. Berörd personal har fått en skriftlig varning och stängdes av från sitt arbete med lön.

Brister i utförandet av insatser, rättsäkerhet och omvårdnad är en annan av anmälningarna. Samtal har hållits med personal som var inblandad i händelsen.

Den tredje Lex Sarah berör brister i kommunikation och felprioritering i arbetet. Tydliga rutiner för att prioritera arbetsuppgifterna rätt har tagits fram.

  • Anneli Malm