23 sep 2015 20:29

23 sep 2015 20:29

Nato ett hett ämne på C-stämma

CENTERSTÄMMA: Två representanter från Karlsborg

Nato och vargar är en del av frågorna som ska diskuteras på Centerstämman. Nina Davidsson och Kjell Sjölund är på plats i Falun.

En het fråga är ett eventuellt medlemskap i Nato. Något som de två partikamraterna inte är helt ense om.

– Centerpartiet har svängt i frågan och vill påbörja processen att utreda målsättningarna för ett eventuellt medlemskap i Nato. Jag är själv för ett Natomedlemskap, min uppfattning är att vi inte kan stå utanför, säger Kjell Sjölund.

Nina Davidsson är mer tveksam.

– Jag är inte lika övertygad, det är inget självklart val för mig. Det är en svår och stor fråga som måste övervägas noga.

Försvara boskap

Stämman pågår mellan 24 och 27 september och 23 delegater från Skaraborg deltar. Nina representerar Karlborgskretsen och Kjell distriktsstyrelsen. Det är en mängd beslut som ska tas för att staka ut partiets väg framåt och frågorna hanteras i 13 kommittéer. Kjell deltar i utrikes- och försvarskommittén och Nina i regionalutveckling där bland annat en motion om vargen ska diskuteras.

– Det handlar om att försvara tamboskapen, att man får rätt till skyddsjakt direkt om de attackeras eller om varg rör sig nära hagen. Den tycker jag ska bifallas.

Kommunal af

Att kommunerna ska få öppna arbetsförmedling är en motion som Nina står bakom.

– Karlsborg blir nu av med sin arbetsförmedling och jag tycker att kommunerna ska få möjlighet att starta en egen arbetsförmedling. Vi får se hur det går, motionen har inte fått full gehör.

Ytterligare en motion från Karlsborgskretsen berör avfallshanteringen, att ge privata utförare möjligheten att tömma soporna. Den fick dock inte gehör från distriktsstyrelsen.

En het fråga är ett eventuellt medlemskap i Nato. Något som de två partikamraterna inte är helt ense om.

– Centerpartiet har svängt i frågan och vill påbörja processen att utreda målsättningarna för ett eventuellt medlemskap i Nato. Jag är själv för ett Natomedlemskap, min uppfattning är att vi inte kan stå utanför, säger Kjell Sjölund.

Nina Davidsson är mer tveksam.

– Jag är inte lika övertygad, det är inget självklart val för mig. Det är en svår och stor fråga som måste övervägas noga.

Försvara boskap

Stämman pågår mellan 24 och 27 september och 23 delegater från Skaraborg deltar. Nina representerar Karlborgskretsen och Kjell distriktsstyrelsen. Det är en mängd beslut som ska tas för att staka ut partiets väg framåt och frågorna hanteras i 13 kommittéer. Kjell deltar i utrikes- och försvarskommittén och Nina i regionalutveckling där bland annat en motion om vargen ska diskuteras.

– Det handlar om att försvara tamboskapen, att man får rätt till skyddsjakt direkt om de attackeras eller om varg rör sig nära hagen. Den tycker jag ska bifallas.

Kommunal af

Att kommunerna ska få öppna arbetsförmedling är en motion som Nina står bakom.

– Karlsborg blir nu av med sin arbetsförmedling och jag tycker att kommunerna ska få möjlighet att starta en egen arbetsförmedling. Vi får se hur det går, motionen har inte fått full gehör.

Ytterligare en motion från Karlsborgskretsen berör avfallshanteringen, att ge privata utförare möjligheten att tömma soporna. Den fick dock inte gehör från distriktsstyrelsen.

  • Anneli Malm