23 sep 2015 20:31

23 sep 2015 20:31

Rätt åtgärder efter våld mot vårdtagare

En vårdtagare inom äldreomsorgen blev utsatt för våld och dåligt bemötande av en personal. Ivo bedömer att socialnämnden vidtagit rätt åtgärder och avslutar ärendet.

Det var i somras som händelsen inträffade och personalen avstängdes från sin tjänstgöring och tilldelades en skriftlig varning.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att det anmälda allvarliga missförhållandet har utretts i tillräcklig omfattning. Det eftersom nämnden har identifierat orsaken till det inträffade, vidtagit åtgärder utan dröjsmål för att undanröja orsakerna samt vidtagit och planerat åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Det var i somras som händelsen inträffade och personalen avstängdes från sin tjänstgöring och tilldelades en skriftlig varning.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att det anmälda allvarliga missförhållandet har utretts i tillräcklig omfattning. Det eftersom nämnden har identifierat orsaken till det inträffade, vidtagit åtgärder utan dröjsmål för att undanröja orsakerna samt vidtagit och planerat åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

  • Anneli Malm