28 sep 2015 22:11

28 sep 2015 22:11

Vill få i gång ett bättre samarbete

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Första mötet efter sommaren

Ekonomichefen Anders Johansson informerade om ekonomin och Staffan Myrsell (M) pratade om behovet av samarbete.

Informationspunkterna på kvällens kommunfullmäktige ådrog sig mest diskussioner. Delårsrapporten för kommunen visar på en positiv prognos med ett resultat på 6,9 miljoner kronor för 2015. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden räknar däremot med underskott vid årets slut.

För barn- och utbildningsnämnden handlar det om 2,8 miljoner kronor, varav en stor del rör kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om allt från extra stöd i ett ämne till en assistent hela dagen.

Staffan Myrsell (M) ordförande i nämnden informerade om behovet av tidiga insatser och vill få i gång ett bättre samarbete mellan förvaltningarna.

– Vi vänder på varje sten för att effektivisera. Barn i behov av särskilt stöd är en så stor sten att jag inte tror att bun klarar av att vända den utan hjälp. Det bun betalar nu slipper soc att betala sen. Det är för mycket stuprör. Vi släcker bränder, inte förebygger. Vi måste samarbeta för kommunens bästa och informera för att ha samma bild av vad som händer.

Något han nu ska arbeta för att utveckla.

– Jag hoppas det utmynnar i diskussioner och mycket verkstad.

– Tack för att du tar upp frågan så den sätts i rullning. Det är en stor budgetpost, det är en egen skola i skolan med 18-20 årsarbetare, sa Stig Palmquist (FP).

Informationspunkterna på kvällens kommunfullmäktige ådrog sig mest diskussioner. Delårsrapporten för kommunen visar på en positiv prognos med ett resultat på 6,9 miljoner kronor för 2015. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden räknar däremot med underskott vid årets slut.

För barn- och utbildningsnämnden handlar det om 2,8 miljoner kronor, varav en stor del rör kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om allt från extra stöd i ett ämne till en assistent hela dagen.

Staffan Myrsell (M) ordförande i nämnden informerade om behovet av tidiga insatser och vill få i gång ett bättre samarbete mellan förvaltningarna.

– Vi vänder på varje sten för att effektivisera. Barn i behov av särskilt stöd är en så stor sten att jag inte tror att bun klarar av att vända den utan hjälp. Det bun betalar nu slipper soc att betala sen. Det är för mycket stuprör. Vi släcker bränder, inte förebygger. Vi måste samarbeta för kommunens bästa och informera för att ha samma bild av vad som händer.

Något han nu ska arbeta för att utveckla.

– Jag hoppas det utmynnar i diskussioner och mycket verkstad.

– Tack för att du tar upp frågan så den sätts i rullning. Det är en stor budgetpost, det är en egen skola i skolan med 18-20 årsarbetare, sa Stig Palmquist (FP).

  • Anneli Malm