01 okt 2015 17:14

01 okt 2015 17:14

"Det kommer bli tufft"

FÖRSVARSMAKTEN: Ny organisation färre soldater på K 3

Utmaning. K 3 ska minskas med 58 yrkesofficerare och 60 soldater men ingen ska behöva bli uppsagd.

– Vi har en flertalighet, vilket innebär att individerna behövs men är på fel plats, säger Dag Lidén.

Det ska bli 1 200 nya jobb inom Försvarsmakten de kommande åren. Det blev klart när Försvarsmakten beslutade om hur de 10,2 extra miljarderna ska fördelas inom verksamheten.

– Ur ett koncernperspektiv är det positivt med behovet att rekrytera 1 200 individer i organisationen, de stora satsningarna på övningar och det nya grundutbildningssystemet, säger K 3:s regementschef Dag Lidén och tillägger:

– För K 3:s del handlar det om att minska med 58 yrkesofficerare och ungefär 60 soldater under en fyra års period.

Inom normalflödet

Dag Lidén anser att de inte kommer att behöva säga upp folk för att nå detta.

– Vår bedömning är att vi kan hantera det inom normalflödet. Vi har 15 pensionsavgångar bland officerarna och vi har dessutom vakanser. Nyckeltalen i de strömningar som vi ser i förbandet då personalen söker till andra verksamheter, både inom och utanför Försvarsmakten, gör att vi får ingen övertalighet och behöver inte ta till arbetsrättsliga åtgärder.

Skulle det inte vara samma personalflöde framöver finns en regionalsamordning där kanske förbandet i Skövde behöver den kompetensen.

– Alla behövs inom Försvarsmakten men det må hända att de är felaktigt placerade geografiskt.

Stor utmaning

Det som Lidén ser som en stor utmaning framöver är att omorganisera verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

– Det är en betydande utmaning och jag ser framför mig en högre belastning. Vi arbetar med att omorganisera och att hitta nya sätt och nya metoder för att lösa uppgiften. Det kommer att bli tufft innan vi hittar rätt organisation.

Fler rekryter

En annan utmaning är det nya grundutbildningen som nu utökas till 11 månader.

– Nästa sommar har vi dimensionerat organisationen för 130 rekryter i det nya utbildningssystemet under närmare ett år. Det är positivt med en längre adekvat utbildning och de blir bättre rustade för sitt yrke. Den är årligen återkommande och mycket i regementet kommer att cirkulera kring den verksamheten.

Det ska bli 1 200 nya jobb inom Försvarsmakten de kommande åren. Det blev klart när Försvarsmakten beslutade om hur de 10,2 extra miljarderna ska fördelas inom verksamheten.

– Ur ett koncernperspektiv är det positivt med behovet att rekrytera 1 200 individer i organisationen, de stora satsningarna på övningar och det nya grundutbildningssystemet, säger K 3:s regementschef Dag Lidén och tillägger:

– För K 3:s del handlar det om att minska med 58 yrkesofficerare och ungefär 60 soldater under en fyra års period.

Inom normalflödet

Dag Lidén anser att de inte kommer att behöva säga upp folk för att nå detta.

– Vår bedömning är att vi kan hantera det inom normalflödet. Vi har 15 pensionsavgångar bland officerarna och vi har dessutom vakanser. Nyckeltalen i de strömningar som vi ser i förbandet då personalen söker till andra verksamheter, både inom och utanför Försvarsmakten, gör att vi får ingen övertalighet och behöver inte ta till arbetsrättsliga åtgärder.

Skulle det inte vara samma personalflöde framöver finns en regionalsamordning där kanske förbandet i Skövde behöver den kompetensen.

– Alla behövs inom Försvarsmakten men det må hända att de är felaktigt placerade geografiskt.

Stor utmaning

Det som Lidén ser som en stor utmaning framöver är att omorganisera verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

– Det är en betydande utmaning och jag ser framför mig en högre belastning. Vi arbetar med att omorganisera och att hitta nya sätt och nya metoder för att lösa uppgiften. Det kommer att bli tufft innan vi hittar rätt organisation.

Fler rekryter

En annan utmaning är det nya grundutbildningen som nu utökas till 11 månader.

– Nästa sommar har vi dimensionerat organisationen för 130 rekryter i det nya utbildningssystemet under närmare ett år. Det är positivt med en längre adekvat utbildning och de blir bättre rustade för sitt yrke. Den är årligen återkommande och mycket i regementet kommer att cirkulera kring den verksamheten.

  • Anneli Malm