01 okt 2015 17:14

01 okt 2015 17:14

Har överklagat

FÖRVALTNINGSRÄTTEN: Infartsskyltar

Upphandlingen av de digitala skyltarna har överklagats. Nu finns risk att det dröjer innan de kan vara på plats.

– Vi hoppas att de är uppe till våren men det viktigaste är att de är på plats när turistsäsongen drar i gång, säger kommunchefen Thomas Johansson och tillägger;

– Förhoppningsvis tar inte processen så lång tid.

Uppfylla kraven

Fyra anbud kom in och det anbudet som var mest ekonomiskt fördelsaktigt fick tilldelningsbeslutet. Men nu har ett av de övriga företagen överklagat till Förvaltningsrätten i Jönköping.

De anser att det företag som Karlsborgs kommun bestämde sig för att anlita inte uppfyller skallkraven.

Det handlar om nätverkskamerans temperatur och luftfuktighet och det är främst det sistnämna som det gäller.

Kommunen anser att överprövningen ska avslås i sitt svar till Förvaltningsrätten. Det då det aktuella kravet inte finns med i förfrågningsunderlaget. Där finns krav på temperaturtålighet men inte tålighet avseende luftfuktigheten.

– Vi hoppas att de är uppe till våren men det viktigaste är att de är på plats när turistsäsongen drar i gång, säger kommunchefen Thomas Johansson och tillägger;

– Förhoppningsvis tar inte processen så lång tid.

Uppfylla kraven

Fyra anbud kom in och det anbudet som var mest ekonomiskt fördelsaktigt fick tilldelningsbeslutet. Men nu har ett av de övriga företagen överklagat till Förvaltningsrätten i Jönköping.

De anser att det företag som Karlsborgs kommun bestämde sig för att anlita inte uppfyller skallkraven.

Det handlar om nätverkskamerans temperatur och luftfuktighet och det är främst det sistnämna som det gäller.

Kommunen anser att överprövningen ska avslås i sitt svar till Förvaltningsrätten. Det då det aktuella kravet inte finns med i förfrågningsunderlaget. Där finns krav på temperaturtålighet men inte tålighet avseende luftfuktigheten.

  • Anneli Malm