01 okt 2015 17:35

01 okt 2015 17:35

Ja till motion om livsmedelsupphandling

KSAU.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Centerpartiets motion om livsmedelsupphandling.

Centerpartiet anser att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt måste öka. I motionen vill de att det vid livsmedelsupphandlingar ställs krav på att de är producerade enligt svensk djurskyddslagstiftning. De vill även att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska ökas till 40 procent.

– Det är en ny livsmedelsupphandling på gång för att handla mer ekologiskt och närproducerat, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör och kommunstyrelsens arbetsutskott vill att motionen förtydligas med att målsättningen för att nå 40 procent ska gälla på lång sikt. Däremot ska målet vara att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska vara minst 25 procent till slutet av 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Centerpartiets motion om livsmedelsupphandling.

Centerpartiet anser att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt måste öka. I motionen vill de att det vid livsmedelsupphandlingar ställs krav på att de är producerade enligt svensk djurskyddslagstiftning. De vill även att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska ökas till 40 procent.

– Det är en ny livsmedelsupphandling på gång för att handla mer ekologiskt och närproducerat, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör och kommunstyrelsens arbetsutskott vill att motionen förtydligas med att målsättningen för att nå 40 procent ska gälla på lång sikt. Däremot ska målet vara att andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska vara minst 25 procent till slutet av 2018.

  • Anneli Malm