02 okt 2015 15:32

02 okt 2015 15:32

Successivt och avvägt

FÖRSVARSMAKTEN: Målbild och framtid

Arméchefen Anders Brännström besökte K 3 där han träffade chefer på olika nivåer för att höra hur arbetet på regementet fungerar.

– Jag strävar efter att vara på förbanden så mycket som möjligt och jag besöker de elva förbanden varje halvår. Det är alltid viktigt att bygga relationer, säger arméchefen Anders Brännström och tillägger:

– Jag har i dag träffat chefer och mellanchefer och diskuterat de politiska beslut som tagits av riksdagen och av regeringen. Vi har resonerat om vilken självbild och målbild vi har och vad de innebär så vi delar samma uppfattning och hur vi jobbar med utmaningarna.

Enligt den nya organisationen som Försvarsmakten beslutat om i dagarna ska närmare 120 tjänster försvinna från K 3.

Hur ser du på det?

– Man måste ha klart för sig att vi inte inför en ny organisation direkt. Den ska införas successivt och på ett avvägt sätt fram till 2018. Man måste hitta rätt ambitionsnivå och mycket handlar om ett mer flexibelt sätt att använda resurserna på och hitta en balans.

– Jag ska inte nedvärdera detta, det kommer inte att vara guld och gröna skogar. Men jag är inte orolig, K 3 klarar av det. Huvudtesen är att göra det goda jobb de gör, ta hand om personalen och var vassa i de uppgifter de kan.

Insatsen i Mali

Den svenska insatsen i Mali ligger i huvudsak på K 3. Mali 02 är på plats och Mali 03 förebereder sig för att åka framöver.

– Det är mycket att lägga på ett regemente, det är en jätteuppgift men ingen annan hade löst det så bra. Men det klart att det blir en stress både på funktioner och på individer, säger Anders Brännström.

– Jag strävar efter att vara på förbanden så mycket som möjligt och jag besöker de elva förbanden varje halvår. Det är alltid viktigt att bygga relationer, säger arméchefen Anders Brännström och tillägger:

– Jag har i dag träffat chefer och mellanchefer och diskuterat de politiska beslut som tagits av riksdagen och av regeringen. Vi har resonerat om vilken självbild och målbild vi har och vad de innebär så vi delar samma uppfattning och hur vi jobbar med utmaningarna.

Enligt den nya organisationen som Försvarsmakten beslutat om i dagarna ska närmare 120 tjänster försvinna från K 3.

Hur ser du på det?

– Man måste ha klart för sig att vi inte inför en ny organisation direkt. Den ska införas successivt och på ett avvägt sätt fram till 2018. Man måste hitta rätt ambitionsnivå och mycket handlar om ett mer flexibelt sätt att använda resurserna på och hitta en balans.

– Jag ska inte nedvärdera detta, det kommer inte att vara guld och gröna skogar. Men jag är inte orolig, K 3 klarar av det. Huvudtesen är att göra det goda jobb de gör, ta hand om personalen och var vassa i de uppgifter de kan.

Insatsen i Mali

Den svenska insatsen i Mali ligger i huvudsak på K 3. Mali 02 är på plats och Mali 03 förebereder sig för att åka framöver.

– Det är mycket att lägga på ett regemente, det är en jätteuppgift men ingen annan hade löst det så bra. Men det klart att det blir en stress både på funktioner och på individer, säger Anders Brännström.

  • Anneli Malm