05 okt 2015 14:49

05 okt 2015 14:49

Arbetsmarknadsenheten och second hand till nya lokaler

Arbetsmarknadsenheten och Pingstkyrkans second hand flyttar till Lärlingen utmed Svartfjällsvägen. Då inleder de även ett samarbete.

Arbetsmarknadsenheten, AME, håller på att iordningställa lokalerna i Lärlingen dit de planerar att flytta in lagom till månadsskiftet november-december.

Där får AME nästan dubbelt så stora lokaler mot i dag med utrymme för lackering, gjuteri, snickeri, maskinhall, syrum och en formverkstad samt kontor och datarum.

Nära samarbete

Pingstkyrkans Återbäringen kommer också att flytta till Lärlingen där de kommer att ha sin verksamhet med butik.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete och det blir en del nya arbetsuppgifter för oss. Det handlar om att tvätta, sortera och laga kläder, diska porslin, hjälpa till i caféverksamheten och möjlighet till arbetsträning i butiken. Det här är ett stort vinnarkoncept för oss båda och vi får en större spännvidd av arbetsuppgifter, säger arbetsmarknadschefen Iren Pettersson och tillägger:

Göra om

– Vi ska även köpa in möbler från second hand som vi ska göra om. Det ger kunskap och erfarenheter och vi hoppas att de som har fallenhet för det här sedan söker sig vidare till olika utbildningar som Hantverkscentrum och TTC i Tibro.

I dagsläget deltar ett 20-tal personer i arbetsmarknadsenhetens verksamhet och med större lokaler och fler arbetsuppgifter finns möjligheten till att utöka verksamheten med fler platser.

Arbetsmarknadsenheten, AME, håller på att iordningställa lokalerna i Lärlingen dit de planerar att flytta in lagom till månadsskiftet november-december.

Där får AME nästan dubbelt så stora lokaler mot i dag med utrymme för lackering, gjuteri, snickeri, maskinhall, syrum och en formverkstad samt kontor och datarum.

Nära samarbete

Pingstkyrkans Återbäringen kommer också att flytta till Lärlingen där de kommer att ha sin verksamhet med butik.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete och det blir en del nya arbetsuppgifter för oss. Det handlar om att tvätta, sortera och laga kläder, diska porslin, hjälpa till i caféverksamheten och möjlighet till arbetsträning i butiken. Det här är ett stort vinnarkoncept för oss båda och vi får en större spännvidd av arbetsuppgifter, säger arbetsmarknadschefen Iren Pettersson och tillägger:

Göra om

– Vi ska även köpa in möbler från second hand som vi ska göra om. Det ger kunskap och erfarenheter och vi hoppas att de som har fallenhet för det här sedan söker sig vidare till olika utbildningar som Hantverkscentrum och TTC i Tibro.

I dagsläget deltar ett 20-tal personer i arbetsmarknadsenhetens verksamhet och med större lokaler och fler arbetsuppgifter finns möjligheten till att utöka verksamheten med fler platser.

  • Anneli Malm