08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

Kommunstyrelsen tar över

GÖR OM

Ansvaret för mottagandet för de nyanlända föreslås flytta från socialnämnden till kommunstyrelsen som även anställer en integrationssamordnare.

– Det är en viktig strategisk tjänst som inte har fungerat för att styrningen och ledningen har brustit, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är även att ansvaret för att hanteringen av de ersättningar som kommunen får från staten läggs på kommunstyrelsen som fördelar till de berörda nämnderna.

Ansvaret för mottagandet för de nyanlända föreslås flytta från socialnämnden till kommunstyrelsen som även anställer en integrationssamordnare.

– Det är en viktig strategisk tjänst som inte har fungerat för att styrningen och ledningen har brustit, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är även att ansvaret för att hanteringen av de ersättningar som kommunen får från staten läggs på kommunstyrelsen som fördelar till de berörda nämnderna.

  • Anneli Malm