08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 07:24

Så mycket krävs in i obetalda avgifter

Missade avgifter inom barnomsorgen

Granskningen av obetalda barnomsorgsavgifter är klar. Närmare 200 000 kronor saknas som nu har krävts in.

Det var i slutet på förra året som barn- och utbildningsförvaltningen konstaterade att det förekom fusk då det gäller avgifter inom barnomsorgen. Vårdnadshavare hade inte uppgett sina inkomstuppgifter eller barnens schema i datasystemet Dexter. Fanns inte uppgifterna där skickades heller ingen faktura ut och vårdnadshavaren betalade ingen avgift för barnomsorgen.

Summan kvarstår

I juni fick barn- och utbildningsnämnden en delrapport där det visade sig att det upptäckts felaktigheter för närmare 200 000 kronor och nämnden beslutade att alla obetalda barnomsorgsavgifter skulle krävas in retroaktivt från 2012-01-01.

När är granskningen avslutad och felaktigheterna på närmare 200 000 kronor står fast. Närmare 68 000 kronor har redan betalats in, drygt 50 000 kronor har lagts på betalplaner och resterande ligger som krav.

Nytt program framöver

Sedan tidigare har möjligheten för vårdnadshavare att själva lägga in uppgifterna tagits bort och det sker nu manuellt av förvaltningen och uppgifterna kontrolleras två gånger per år.

– Framöver kommer vi att byta delar av programmet så vi får en säker inloggning med legitimation där man kan se vem som gjort vad, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Kommunen gjort fel

Men även kommunen har gjort fel och därmed gått miste om intäkter. 180 000 kronor har kommunen missat då det gäller 15 timmarsbarnen.

– De har normalt rätt till 15 timmar kostnadsfri barnomsorg men då är det avdelningen som bestämmer vilka dagar och tider. Här har barnen gått på andra tider men det är kommunen som har gjort fel och de kommer vi inte att kräva in betalning för.

Man har i granskningen även konstaterat att kommunen inte har ansökt om interkommunal ersättning för två barn till en summa av 390 000 kronor.

– Det handlar om två barn som är folkbordförda i en annan kommun och man har missat att fakturera den kostnaden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att alla nödvändiga åtgärder är vidtagna för att det inte ska hända igen och avslutar ärendet.

Det var i slutet på förra året som barn- och utbildningsförvaltningen konstaterade att det förekom fusk då det gäller avgifter inom barnomsorgen. Vårdnadshavare hade inte uppgett sina inkomstuppgifter eller barnens schema i datasystemet Dexter. Fanns inte uppgifterna där skickades heller ingen faktura ut och vårdnadshavaren betalade ingen avgift för barnomsorgen.

Summan kvarstår

I juni fick barn- och utbildningsnämnden en delrapport där det visade sig att det upptäckts felaktigheter för närmare 200 000 kronor och nämnden beslutade att alla obetalda barnomsorgsavgifter skulle krävas in retroaktivt från 2012-01-01.

När är granskningen avslutad och felaktigheterna på närmare 200 000 kronor står fast. Närmare 68 000 kronor har redan betalats in, drygt 50 000 kronor har lagts på betalplaner och resterande ligger som krav.

Nytt program framöver

Sedan tidigare har möjligheten för vårdnadshavare att själva lägga in uppgifterna tagits bort och det sker nu manuellt av förvaltningen och uppgifterna kontrolleras två gånger per år.

– Framöver kommer vi att byta delar av programmet så vi får en säker inloggning med legitimation där man kan se vem som gjort vad, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Kommunen gjort fel

Men även kommunen har gjort fel och därmed gått miste om intäkter. 180 000 kronor har kommunen missat då det gäller 15 timmarsbarnen.

– De har normalt rätt till 15 timmar kostnadsfri barnomsorg men då är det avdelningen som bestämmer vilka dagar och tider. Här har barnen gått på andra tider men det är kommunen som har gjort fel och de kommer vi inte att kräva in betalning för.

Man har i granskningen även konstaterat att kommunen inte har ansökt om interkommunal ersättning för två barn till en summa av 390 000 kronor.

– Det handlar om två barn som är folkbordförda i en annan kommun och man har missat att fakturera den kostnaden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att alla nödvändiga åtgärder är vidtagna för att det inte ska hända igen och avslutar ärendet.

  • Anneli Malm