09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Många sökande

Satsning på skolan

Det är ett stort intresse för att söka pengar från Skolverkets lågstadiesatsning vilket även Karlsborgs kommun har gjort.

Ansökningarna från kommuner och friskolor ligger på 2,4 miljarder kronor. Skolverket har runt två miljarder att fördela.

– Söktrycket visar att de upplever ett behov av att anställa mer personal i de lägre årskurserna, säger Anders Palm, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande

284 av landets 290 kommuner och 266 friskolor har sökt bidraget. Bidraget riktar sig till att kunna anställa fler lärare men även till att minska klasserna och öka lärarnas tid för eleverna. Beslutet kommer i oktober och pengarna betalas ut i december.

Ansökningarna från kommuner och friskolor ligger på 2,4 miljarder kronor. Skolverket har runt två miljarder att fördela.

– Söktrycket visar att de upplever ett behov av att anställa mer personal i de lägre årskurserna, säger Anders Palm, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande

284 av landets 290 kommuner och 266 friskolor har sökt bidraget. Bidraget riktar sig till att kunna anställa fler lärare men även till att minska klasserna och öka lärarnas tid för eleverna. Beslutet kommer i oktober och pengarna betalas ut i december.

  • Anneli Malm