09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Sex lägenheter för LSS ger nya jobb

Nytt boende

Sex av lägenheterna i de nya husen i kvarteret Strömmen ska bli LSS-boende. Minst åtta personal kommer att nyanställas när boendet är klart att tas i drift.

– Det behövs fler boende något vi har sett när vi har gjort en översyn. Vi har två som står i kö redan i dag, berättar Monica Kihlström som är enhetschef inom LSS och tillägger:

– Det är fantastiskt att man nu satsar och bygger, det kommer att bli jättefina lägenheter.

LSS är lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning och är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Det för att de ska kunna leva ett liv som är likt andra människors.

Krävs bistånd

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och det är vuxna personer mellan 18 till 65 års ålder som får möjlighet att flytta till dit. Men för att få göra det krävs en biståndsbedömning.

– Det är inte alla funktionshindrade som får bo där och först gör man en personkretsutredning.

Lägenhet med stöd

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av de tre personkretsar och det handlar om personer med utvecklingstörning eller autism, en hjärnskada som man fått i vuxen ålder eller personer som på grund av stora funktionshinder har svårt att klara den dagliga livsföringen. Insatser enligt LSS kan inte beviljas efter 65 års ålder.

På boendet med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

– De ses som vanliga lägenheter med särskilt stöd för att klara av sin vardag. Det de kan göra själva ska de göra fast men stöd och de ska vara delaktiga och kunna påverka hur de vill ha det.

I dag finns det ett boende inom LSS i Karlsborg med fem lägenheter.

– Det behövs fler boende något vi har sett när vi har gjort en översyn. Vi har två som står i kö redan i dag, berättar Monica Kihlström som är enhetschef inom LSS och tillägger:

– Det är fantastiskt att man nu satsar och bygger, det kommer att bli jättefina lägenheter.

LSS är lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning och är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Det för att de ska kunna leva ett liv som är likt andra människors.

Krävs bistånd

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och det är vuxna personer mellan 18 till 65 års ålder som får möjlighet att flytta till dit. Men för att få göra det krävs en biståndsbedömning.

– Det är inte alla funktionshindrade som får bo där och först gör man en personkretsutredning.

Lägenhet med stöd

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av de tre personkretsar och det handlar om personer med utvecklingstörning eller autism, en hjärnskada som man fått i vuxen ålder eller personer som på grund av stora funktionshinder har svårt att klara den dagliga livsföringen. Insatser enligt LSS kan inte beviljas efter 65 års ålder.

På boendet med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

– De ses som vanliga lägenheter med särskilt stöd för att klara av sin vardag. Det de kan göra själva ska de göra fast men stöd och de ska vara delaktiga och kunna påverka hur de vill ha det.

I dag finns det ett boende inom LSS i Karlsborg med fem lägenheter.

  • Anneli Malm