10 okt 2015 06:00

10 okt 2015 06:00

Hot mot rent vatten

Föreläsning om Vättervattnet

Skaraborgs Naturskyddsförening inbjöd under torsdagskvällen till en föreläsning av Olle Holmstrand om hot mot Vätterns rena vatten.

Att Vättern är en resurs för många att erhålla rent vatten i sina vattenkranar är ett väl känt faktum. Inte mindre än åtta kommuner med cirka 250 tusen innevånare får i dag rent vatten från Vättern. Flera större städer har också beredskapsplaner för att få råvatten från Vättern, bland andra Örebro och i framtiden Stockholm.

Därför finns många krafter i rörelse för att få behålla Vätterns vatten intakt. En av dessa är Skaraborgs Naturvårdsförening som stod bakom föreläsningen med Olle Holmstrand

Hot mot Vättern

Föreläsningen innehöll två avdelningar, där den första avdelningen behandlade hoten från gasåtervinning i Motalabukten, försvarets ökade verksamhet samt gruvdrift i anslutning till Vättern. Särskilt den planerade gruvdriften i Gränna-området belystes på ett bra sätt och visade på ett verkligt hot mot det rena Vättervattnet.

– Alla krafter bör därför satsas på att dessa verksamheter inte skall genomföras, sade Olle Holmstrand och hänvisade även till Natura 2000 och EU:s direktiv för natur och djurliv där vattenkvalité indirekt finns med.

Ryholms mosse

Kvällens andra föreläsningsavdelning behandlade Ryholms mosse som ligger i Töreboda och Tibro kommuner med en yta av 8 kvadratkilometer.

Det är en av de större mossarna i södra Sverige där det sedan 1800-talet förädlats torv i mindre skala. Dikning och dikningsförslag har funnit sedan 1900-talet men inte förrän 2010 -2012 genomfördes dikning i Rölunda AB:s regi.

Denna dikning var en förutsättning för att bryta bränntorv i stor skala på mossen, men resulterade i att mängder av mossvatten strömmade via ån Örlan ut i sjön Viken. Särskilt vid regnperioder kommer mycket orent vatten ut i sjöar och vattendrag där föroreningen även når Vättern via Forsvik och Bottensjön.

Nu har länsstyrelsen och regeringen avslagit ansökan om brytningstillstånd och länsstyrelsen godkänt återställning som bland annat skall stoppa att mera orent vatten läcker ut i Viken och vidare till Vättern.

– Trots dessa åtgärder kommer det säkert att ta 100 år innan Ryholms mosse är återställd, sade Olle Holmstrand.

Att Vättern är en resurs för många att erhålla rent vatten i sina vattenkranar är ett väl känt faktum. Inte mindre än åtta kommuner med cirka 250 tusen innevånare får i dag rent vatten från Vättern. Flera större städer har också beredskapsplaner för att få råvatten från Vättern, bland andra Örebro och i framtiden Stockholm.

Därför finns många krafter i rörelse för att få behålla Vätterns vatten intakt. En av dessa är Skaraborgs Naturvårdsförening som stod bakom föreläsningen med Olle Holmstrand

Hot mot Vättern

Föreläsningen innehöll två avdelningar, där den första avdelningen behandlade hoten från gasåtervinning i Motalabukten, försvarets ökade verksamhet samt gruvdrift i anslutning till Vättern. Särskilt den planerade gruvdriften i Gränna-området belystes på ett bra sätt och visade på ett verkligt hot mot det rena Vättervattnet.

– Alla krafter bör därför satsas på att dessa verksamheter inte skall genomföras, sade Olle Holmstrand och hänvisade även till Natura 2000 och EU:s direktiv för natur och djurliv där vattenkvalité indirekt finns med.

Ryholms mosse

Kvällens andra föreläsningsavdelning behandlade Ryholms mosse som ligger i Töreboda och Tibro kommuner med en yta av 8 kvadratkilometer.

Det är en av de större mossarna i södra Sverige där det sedan 1800-talet förädlats torv i mindre skala. Dikning och dikningsförslag har funnit sedan 1900-talet men inte förrän 2010 -2012 genomfördes dikning i Rölunda AB:s regi.

Denna dikning var en förutsättning för att bryta bränntorv i stor skala på mossen, men resulterade i att mängder av mossvatten strömmade via ån Örlan ut i sjön Viken. Särskilt vid regnperioder kommer mycket orent vatten ut i sjöar och vattendrag där föroreningen även når Vättern via Forsvik och Bottensjön.

Nu har länsstyrelsen och regeringen avslagit ansökan om brytningstillstånd och länsstyrelsen godkänt återställning som bland annat skall stoppa att mera orent vatten läcker ut i Viken och vidare till Vättern.

– Trots dessa åtgärder kommer det säkert att ta 100 år innan Ryholms mosse är återställd, sade Olle Holmstrand.