12 okt 2015 18:27

12 okt 2015 18:27

Försvarsministern lyssnade - men gav inga svar

Försvarsministern på K 3

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) besökte K 3 under måndagen. Han fick en inblick i verksamheten och känna av stämningen på regementet.

– Det är väldigt viktig med förbandsbesök. Jag har pratat med soldater, befäl och regementsledningen och det ligger sedan till grund för bedömningen om läget inom Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist och tillägger:

– Jag är inte här i dag för att själv lämna besked om några utfästelser utan det är viktigt att lyssna in och få in synpunkter för att få ett bra underlag i det kommande arbetet.

Behålla personal

Personalförsörjningen är ett problem inom försvaret och att få de som rekryteras till att stanna kvar.

– Det är en utmaning att få personalförsörjningen att fungera. Regeringen ser över personalförsörjningssystemet och tittar på ett liknande som det som Danmark och Norge har med en kombination av professionella och vad man kan kalla en modern värnplikt. Det är viktigt att det fungerar för att förbanden ska vara effektiva och kunna leverera om något allvarligt uppstår.

”Följer nogsamt”

Löner och möjlighet till utbildning var andra frågor som togs upp under dagen men även övningsmöjligheterna.

– Regeringen anslår mer pengar för övningarna och det är viktigt för utvecklingen av soldaterna och att öka den militära förmågan.

Försvarsministern fick ta bland annat ta del av den hemliga verksamheten som bedrivs på K 3, se en Herkules landa som transporterat både fordon och soldater samt en presentation av blivande 31:a lätta bataljonen som nuvarande 7:e lätta bataljonen övergår till efter årsskiftet. På dagens program stod även kontakt med Mali 02 på länk men tekniken var inte med denna dag.

– Jag får återkommande rapporter, veckovis, från Mali och det är något jag följer nogsamt.

Kommunala frågor

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) fick även möjlighet att träffa försvarsministern under dagen.

– Jag pratade bland annat om situationen på F 6 och vad som händer med investeringsbeslutet vilket är avgörande för Karlsborg. Kan man inte flyga där är det inte bra för Karlsborg på några års sikt. Jag spelade även in andra frågor och det som mest är på tapeten nu är flyktingfrågan med tuffa åtagande för kommunerna med skola och SFI men även frågan om generella stadsbidrag i stället för riktade. Frågor han tog med sig.

– Det är väldigt viktig med förbandsbesök. Jag har pratat med soldater, befäl och regementsledningen och det ligger sedan till grund för bedömningen om läget inom Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist och tillägger:

– Jag är inte här i dag för att själv lämna besked om några utfästelser utan det är viktigt att lyssna in och få in synpunkter för att få ett bra underlag i det kommande arbetet.

Behålla personal

Personalförsörjningen är ett problem inom försvaret och att få de som rekryteras till att stanna kvar.

– Det är en utmaning att få personalförsörjningen att fungera. Regeringen ser över personalförsörjningssystemet och tittar på ett liknande som det som Danmark och Norge har med en kombination av professionella och vad man kan kalla en modern värnplikt. Det är viktigt att det fungerar för att förbanden ska vara effektiva och kunna leverera om något allvarligt uppstår.

”Följer nogsamt”

Löner och möjlighet till utbildning var andra frågor som togs upp under dagen men även övningsmöjligheterna.

– Regeringen anslår mer pengar för övningarna och det är viktigt för utvecklingen av soldaterna och att öka den militära förmågan.

Försvarsministern fick ta bland annat ta del av den hemliga verksamheten som bedrivs på K 3, se en Herkules landa som transporterat både fordon och soldater samt en presentation av blivande 31:a lätta bataljonen som nuvarande 7:e lätta bataljonen övergår till efter årsskiftet. På dagens program stod även kontakt med Mali 02 på länk men tekniken var inte med denna dag.

– Jag får återkommande rapporter, veckovis, från Mali och det är något jag följer nogsamt.

Kommunala frågor

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) fick även möjlighet att träffa försvarsministern under dagen.

– Jag pratade bland annat om situationen på F 6 och vad som händer med investeringsbeslutet vilket är avgörande för Karlsborg. Kan man inte flyga där är det inte bra för Karlsborg på några års sikt. Jag spelade även in andra frågor och det som mest är på tapeten nu är flyktingfrågan med tuffa åtagande för kommunerna med skola och SFI men även frågan om generella stadsbidrag i stället för riktade. Frågor han tog med sig.

  • Anneli Malm