12 okt 2015 06:00

12 okt 2015 06:00

Ny förvaltning

Förändring

Det finns förslag på att bilda en ny samhällsförvaltning och därmed dela kommunledningsförvaltningen i två förvaltningar.

Den nya samhällsförvaltningen föreslås bestå av de tekniska enheterna vilka är fastighets-, gata/park-, vatten och avlopps- och kostenheten men även plan- och byggenheten samt ha ansvar för vissa övergripande mark- och miljöstrategiska frågor. I samband med det skulle även en samhällsbyggnadschef tillsättas.

– Ansvaret har hittills legat på kommunchefen och det här är samma lösning som grannkommunerna har, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Den nya förvaltningen skulle ha 45 anställda.

Den nya samhällsförvaltningen föreslås bestå av de tekniska enheterna vilka är fastighets-, gata/park-, vatten och avlopps- och kostenheten men även plan- och byggenheten samt ha ansvar för vissa övergripande mark- och miljöstrategiska frågor. I samband med det skulle även en samhällsbyggnadschef tillsättas.

– Ansvaret har hittills legat på kommunchefen och det här är samma lösning som grannkommunerna har, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Den nya förvaltningen skulle ha 45 anställda.

  • Anneli Malm