14 okt 2015 14:59

14 okt 2015 14:59

Hvb-hem klarade oanmäld inspektion

IVO

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort en oanmäld tillsyn på ett av hvb-hemmen i Karlsborg.

Syftet var att granska att det fanns personal tillgängliga i verksamhetens lokaler vid inspektionstillfället och att de inskrivna barnen och ungdomarna är trygga. Under inspektionen samtalade Ivo med en av personalen och en av ungdomarna.

Ivo uppger att stämningen på boendet är mycket bra och att de inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser och avslutar därmed ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort en oanmäld tillsyn på ett av hvb-hemmen i Karlsborg.

Syftet var att granska att det fanns personal tillgängliga i verksamhetens lokaler vid inspektionstillfället och att de inskrivna barnen och ungdomarna är trygga. Under inspektionen samtalade Ivo med en av personalen och en av ungdomarna.

Ivo uppger att stämningen på boendet är mycket bra och att de inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser och avslutar därmed ärendet.

  • Anneli Malm