14 okt 2015 18:22

14 okt 2015 18:22

Nej till skolk-sms

MOTION.

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till att införa skolk-sms i skolan. Anledningen är att rektorerna på skolan inte anser att det behövs. De har i dag system där föräldrar får information om frånvaron, ett system som framöver ska uppdateras.

Inte heller införandet av ett klassmorfarsystem fick gehör hos nämnden. På Carl Johanskolan finns elevcoacher som i dagsläget bedöms som tillräckligt.

Det är Sverigedemokraterna som har lagt de båda förslagen i form av motioner.

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till att införa skolk-sms i skolan. Anledningen är att rektorerna på skolan inte anser att det behövs. De har i dag system där föräldrar får information om frånvaron, ett system som framöver ska uppdateras.

Inte heller införandet av ett klassmorfarsystem fick gehör hos nämnden. På Carl Johanskolan finns elevcoacher som i dagsläget bedöms som tillräckligt.

Det är Sverigedemokraterna som har lagt de båda förslagen i form av motioner.