15 okt 2015 17:11

15 okt 2015 17:11

BUN sparar pengar på annat

Det blir ingen ökning av barngrupperna i förskolan. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat.

Barn- och utbildningsnämnden lade ett sparförslag som innebar att Vätterskolan skulle stängas och att barngrupperna inom förskolan skulle öka från 17,5 barn till 20 barn.

– Anledningen till att vi lade sparförslaget var för att vi skulle kunna söka pengar. Man kan söka statliga medel för att både minska och att inte utöka barngrupperna, vilket vi har gjort. Vi har beviljats 960 000 kronor men det täcker inte hela sparförslaget, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Spara in på annat

Resterande ska tas in via effektiviseringar inom alla verksamheter och förslag ska lämnas till nämnden i december.

– Det känns fel att lägga tyngdpunkten på förskolan. De har jobbat bra och gjort effektiviseringar och enligt prognosen gör de 970 000 kronor plus i år. Vi vill även göra tidiga insatser för barn i behov av stöd och då är det helt fel att öka barngrupperna. Det här är ett inriktningsbeslut vi tagit för 2016.

Policy och samarbete

Den stora utgiftsposten för nämnden rör barn i behov av särskilt stöd och nu ska en handlingsplan tas fram.

– Vi har gett förvaltningen, rektorer och elevhälsan det i uppdrag för vi har ingen policy i dag och det handlar om stöd medicinskt. Jag hoppas även mycket på presidiemötet vi ska ha med socialnämnden för att få i gång en arbetsgrupp där vi ska diskutera hur vi ska jobba med de här frågorna. Bun kan göra mycket men soc har kunskaper vi inte har. Det är viktigt att vi kommer i gång med det här så fort som möjligt och det handlar om att hjälpa och stötta familjer tidigt.

Barn- och utbildningsnämnden lade ett sparförslag som innebar att Vätterskolan skulle stängas och att barngrupperna inom förskolan skulle öka från 17,5 barn till 20 barn.

– Anledningen till att vi lade sparförslaget var för att vi skulle kunna söka pengar. Man kan söka statliga medel för att både minska och att inte utöka barngrupperna, vilket vi har gjort. Vi har beviljats 960 000 kronor men det täcker inte hela sparförslaget, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Spara in på annat

Resterande ska tas in via effektiviseringar inom alla verksamheter och förslag ska lämnas till nämnden i december.

– Det känns fel att lägga tyngdpunkten på förskolan. De har jobbat bra och gjort effektiviseringar och enligt prognosen gör de 970 000 kronor plus i år. Vi vill även göra tidiga insatser för barn i behov av stöd och då är det helt fel att öka barngrupperna. Det här är ett inriktningsbeslut vi tagit för 2016.

Policy och samarbete

Den stora utgiftsposten för nämnden rör barn i behov av särskilt stöd och nu ska en handlingsplan tas fram.

– Vi har gett förvaltningen, rektorer och elevhälsan det i uppdrag för vi har ingen policy i dag och det handlar om stöd medicinskt. Jag hoppas även mycket på presidiemötet vi ska ha med socialnämnden för att få i gång en arbetsgrupp där vi ska diskutera hur vi ska jobba med de här frågorna. Bun kan göra mycket men soc har kunskaper vi inte har. Det är viktigt att vi kommer i gång med det här så fort som möjligt och det handlar om att hjälpa och stötta familjer tidigt.

  • Anneli Malm