16 okt 2015 14:12

16 okt 2015 14:12

Ja till Auschwitzresa

Barn och utbildningsnämnden är positiva till att låta eleverna i årskurs nio åka på en studieresa till Auschwitz.

Treklövern, som består av C, FP och KD, har lagt motionen om studieresan för att eleverna ska öka sina kunskaper om förintelsen men även skapa förutsättningar för att arbeta med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter i allmänhet.

– De ska arbeta med detta i skolan och som en avslutning ska de få åka på resan. Vi säger ja till det då det ska bekostas med centrala medel. Barn- och utbildningsnämnden kan inte bekosta det men den ansträngda budget vi har, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myresell (M).

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet utan eget förslag.

 

Treklövern, som består av C, FP och KD, har lagt motionen om studieresan för att eleverna ska öka sina kunskaper om förintelsen men även skapa förutsättningar för att arbeta med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter i allmänhet.

– De ska arbeta med detta i skolan och som en avslutning ska de få åka på resan. Vi säger ja till det då det ska bekostas med centrala medel. Barn- och utbildningsnämnden kan inte bekosta det men den ansträngda budget vi har, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myresell (M).

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet utan eget förslag.