16 okt 2015 16:05

16 okt 2015 16:05

Stort behov av boende och skollokaler

Det kommer fler och fler ensamkommande barn till Karlsborg.

– Det har ändrat sig radikalt bara de sista 14 dagarna, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

– Det här är början till ett stort problem även i Karlsborg även om vi inte är där än. Var ska vi hysa in barnen? Vi har inte som andra kommuner trångt med andra flyktingar. Vi har fått vår del av kvotflyktingar men vi har inte det pressade läget som det är i andra kommuner, säger Leif Andersson.

Full på boenden

Det är fullt på kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn och man har till viss del även fått dubbelbelägga.

– Det är inte olagligt att dubbelbelägga men det är i många aspekter olämpligt. Många av barnen är ganska trasiga och behöver kunna få gå undan och få vara för sig själva.

Det nya boendet på Alstigen ska öppnas inom kort men det förväntas bli fullt direkt. Under 2016 kommer ytterligare ett boende att behövas.

– Det är ett jätteproblem och integrationsenheten söker runt överallt för att hitta något som kan tänkas passa.

Ersätter kostnaderna

Karlsborg ansvarar i dag för 49 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar varav 24 är i asylprocessen. Sedan slutet av juli och fram till början av oktober har kommunen tagit emot tio barn, vilket är ungefär en i veckan.

Kommunen får ersättning för de ensamkommande från Migrationsverket.

– Vi får ligga ute med pengarna för de är ganska sena med betalningarna men det vi söker för får vi ersättning för.

Utfallet den siste september för de ensamkommande barnen är ett överskott på drygt 2,5 miljoner kronor.

– Det är inte bara för i år utan det handlar om cirka 500 000 kronor per år sedan vi drog i gång den här verksamheten. Vi har samlat överskottet för att kunna hjälpa dem även om avtalet med Migrationsverket skulle upphöra.

Trångt i skolan

Även inom barn- och utbildning börjar situationen att bli pressad men där handlar det inte bara om de ensamkommande. I det nya asylboendet i Undenäs har runt 30 barn flyttat in.

– Det har kommit mycket barn. Förskolan klarar vi och det underlättar att vi beslutat att inte stänga Vätterskolan. Det är skolan som är det stora problemet. På Strandskolan är det fullt. På Carl Johanskolan blir det fler i den internationella klassen och vi måste hitta nya lokaler, kanske flyttar vi på SFI. Vi arbetar på det och vi försöker att ligga steget före, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

De har möjlighet att söka pengar från Migrationsverket för den ökade kostnaden som nya lokaler ger.

– Det här är början till ett stort problem även i Karlsborg även om vi inte är där än. Var ska vi hysa in barnen? Vi har inte som andra kommuner trångt med andra flyktingar. Vi har fått vår del av kvotflyktingar men vi har inte det pressade läget som det är i andra kommuner, säger Leif Andersson.

Full på boenden

Det är fullt på kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn och man har till viss del även fått dubbelbelägga.

– Det är inte olagligt att dubbelbelägga men det är i många aspekter olämpligt. Många av barnen är ganska trasiga och behöver kunna få gå undan och få vara för sig själva.

Det nya boendet på Alstigen ska öppnas inom kort men det förväntas bli fullt direkt. Under 2016 kommer ytterligare ett boende att behövas.

– Det är ett jätteproblem och integrationsenheten söker runt överallt för att hitta något som kan tänkas passa.

Ersätter kostnaderna

Karlsborg ansvarar i dag för 49 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar varav 24 är i asylprocessen. Sedan slutet av juli och fram till början av oktober har kommunen tagit emot tio barn, vilket är ungefär en i veckan.

Kommunen får ersättning för de ensamkommande från Migrationsverket.

– Vi får ligga ute med pengarna för de är ganska sena med betalningarna men det vi söker för får vi ersättning för.

Utfallet den siste september för de ensamkommande barnen är ett överskott på drygt 2,5 miljoner kronor.

– Det är inte bara för i år utan det handlar om cirka 500 000 kronor per år sedan vi drog i gång den här verksamheten. Vi har samlat överskottet för att kunna hjälpa dem även om avtalet med Migrationsverket skulle upphöra.

Trångt i skolan

Även inom barn- och utbildning börjar situationen att bli pressad men där handlar det inte bara om de ensamkommande. I det nya asylboendet i Undenäs har runt 30 barn flyttat in.

– Det har kommit mycket barn. Förskolan klarar vi och det underlättar att vi beslutat att inte stänga Vätterskolan. Det är skolan som är det stora problemet. På Strandskolan är det fullt. På Carl Johanskolan blir det fler i den internationella klassen och vi måste hitta nya lokaler, kanske flyttar vi på SFI. Vi arbetar på det och vi försöker att ligga steget före, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

De har möjlighet att söka pengar från Migrationsverket för den ökade kostnaden som nya lokaler ger.

  • Anneli Malm