18 okt 2015 15:30

18 okt 2015 15:30

Jubileumshögtid i kyrkan

Under lördagen firade Odd Fellow Logen N:o 145 Wanäs 50 års jubileum med en Jubileumshögtid i Garnisonskyrkan.

Med ett program fyllt av högtidstal, musik sång och historisk återblick från de senaste 50 åren, blev det en pampig jubileumshögtid i Garnisonskyrkan.

Högtidstal

Högtidstalet av Storsire Carl-Johan Sjöblom innehöll Odd Fellows budord, där det goda föredömet och förebilden för medmänniskorna är grunden till en god och bättre värld.

Jubileumsgåvor

Till jubileumshögtiden hörde också att överlämna jubileumsgåvor till verksamheter viktiga för medmänniskorna. Storlogemedlemmen Sven Hultman hade nöjet att överlämna en check på 10 tusen kronor till Rädda Barnens arbete i Karlsborg och 10 tusen kronor till Sjöräddningssällskapet.

En jubileumshögtid som inramades med kärlek, vänskap och sanning i sången och musikens form.

Med ett program fyllt av högtidstal, musik sång och historisk återblick från de senaste 50 åren, blev det en pampig jubileumshögtid i Garnisonskyrkan.

Högtidstal

Högtidstalet av Storsire Carl-Johan Sjöblom innehöll Odd Fellows budord, där det goda föredömet och förebilden för medmänniskorna är grunden till en god och bättre värld.

Jubileumsgåvor

Till jubileumshögtiden hörde också att överlämna jubileumsgåvor till verksamheter viktiga för medmänniskorna. Storlogemedlemmen Sven Hultman hade nöjet att överlämna en check på 10 tusen kronor till Rädda Barnens arbete i Karlsborg och 10 tusen kronor till Sjöräddningssällskapet.

En jubileumshögtid som inramades med kärlek, vänskap och sanning i sången och musikens form.