22 okt 2015 17:33

22 okt 2015 17:33

Prövar ny plan för Södra Hanken

BYGGNADSNÄMNDEN: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att pröva byggnadsnämndens antagande av detaljplanen för Södra Hanken.

Anledningen är bland annat att ytterligare bostäder i området kan skada riskintresset för totalförsvaret.

Länsstyrelsen skriver: Södra Hankens förutsättningar med en komplicerad fastighetsstruktur och befintlig bebyggelse delvis uppförd i strid med gällande detaljplaner innebär att redovisning och beskrivning av antalet möjliga nytillkommande bostäder måste vara tydligare för att visa att påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret inte uppstår. Planhandlingarna saknar även bestämmelser som reglerar fastighetsindelning, byggrätter och antalet bostäder på ett tillfredställande sätt.

Anledningen är bland annat att ytterligare bostäder i området kan skada riskintresset för totalförsvaret.

Länsstyrelsen skriver: Södra Hankens förutsättningar med en komplicerad fastighetsstruktur och befintlig bebyggelse delvis uppförd i strid med gällande detaljplaner innebär att redovisning och beskrivning av antalet möjliga nytillkommande bostäder måste vara tydligare för att visa att påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret inte uppstår. Planhandlingarna saknar även bestämmelser som reglerar fastighetsindelning, byggrätter och antalet bostäder på ett tillfredställande sätt.