23 okt 2015 18:39

23 okt 2015 18:39

Renovering av Göta kanal

FORSVIK

Som bekant har Sveriges regering beslutat att ge Göta kanalbolaget inte mindre än 100 miljoner kronor för att rusta upp och säkerhetsställa framtiden för Sveriges blå band.

Naturligtvis är förhoppningen att några av dessa miljoner hamnar vid Forsviks sluss och den övriga delen av kanalen i Karlsborgs kommun. Ett gott tecken på att renoveringen redan har startat är att brohuset vid landsvägsbron i Forsvik fått ny träpanel, samt en mycket snygg färgsättning där det ligger vid västra kanalinfarten till Forsviks sluss.

Brohuset som innehåller den gamla styrenheten för landsvägsbron i Forsvik fungerar även i dag, om tekniken i det nya kanaltornet av någon anledning inte vill vara med.

Naturligtvis är förhoppningen att några av dessa miljoner hamnar vid Forsviks sluss och den övriga delen av kanalen i Karlsborgs kommun. Ett gott tecken på att renoveringen redan har startat är att brohuset vid landsvägsbron i Forsvik fått ny träpanel, samt en mycket snygg färgsättning där det ligger vid västra kanalinfarten till Forsviks sluss.

Brohuset som innehåller den gamla styrenheten för landsvägsbron i Forsvik fungerar även i dag, om tekniken i det nya kanaltornet av någon anledning inte vill vara med.