24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

Rinkförslag från föräldraförening

Strandskolans föräldraförening har lämnat in ett medborgarförslag.

De vill att det byggs en bandyrink på skolans område. En rink som kan användas av eleverna på skoltid och som kan utnyttjas av andra barn och ungdomar när skolan är stängd.

De vill att det byggs en bandyrink på skolans område. En rink som kan användas av eleverna på skoltid och som kan utnyttjas av andra barn och ungdomar när skolan är stängd.